Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Tijdens een TopLunchbijeenkomst
Event

TopLunch: Israël en Gaza – de juridische context

Laatst gewijzigd op 07-06-2024 09:27
Tijdens de TopLunch kijkt Göran Sluiter, hoogleraar internationaal strafrecht aan de UvA, vanuit zijn vakgebied naar de ontwikkelingen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Startdatum
14-06-2024 12:00
Einddatum
14-06-2024 12:45


Over Göran Sluiter

Göran Sluiter

Göran Sluiter is hoogleraar Internationaal Strafrecht aan de UvA. Zijn onderzoek richt zich onder meer op het thema indirecte aansprakelijkheid in geval van internationale misdrijven en mensenrechtenschendingen. Als advocaat stond hij verdachten en slachtoffers bij in vaak complexe, omvangrijke en geruchtmakende zaken, waaronder de Rwandese genocide, de Somalische piraterij en benadeelden in de Wilders-zaak. Daarnaast was hij als advocaat betrokken bij het Internationaal Strafhof en als rechter-plaatsvervanger actief in twee zaken over internationale misdrijven, waaronder de Van Anraat zaak. Ook nam Göran deel aan de rondetafeldiscussie van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken over onderzoek naar en vervolging in de kwestie “MH 17”.