Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Colloquiumpunten

Presentatie Masterthese - Maartje van der Schoot - social psychology

Laatst gewijzigd op 06-06-2024 11:31
De rol van anti-vaccinatie social media influencers in vaccinatiescepsis
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Startdatum
12-06-2024 09:30
Einddatum
12-06-2024 10:00
Locatie

Roeterseilandcampus - Building G, Street: Nieuwe Achtergracht 129-B, Room: GS.08

Wereldwijd is er een toename in vaccinatiescepsis, wat heeft geleid tot het niet laten vaccineren. Daarbij komt dat we in een digitale wereld leven waarin steeds meer mensen informatie over vaccineren zoeken op sociale mediaplatforms, waaronder bij social media influencers. Om een dieper inzicht te krijgen in de motieven van mensen, is het belangrijk om te onderzoeken wat vaccinatiegedrag kan verklaren en welke factoren mogelijk een rol spelen in de relatie tussen vaccinatiescepsis en niet laten vaccineren. Deze studie onderzoekt of anti-vaccinatie social media influencers een verklaring kan bieden voor de relatie tussen vaccinatiescepsis en het niet laten vaccineren. Door middel van een vragenlijst, waarbij de deelnemers (N= 301) via sociale mediaplatforms zijn geworven, is dit onderzocht. De resultaten laten zien dat anti-vaccinatie social media influencers deels verantwoordelijk zijn voor de relatie tussen vaccinatiescepsis en het niet laten vaccineren. Exploratieve analyses suggereren een verband tussen het volgen van anti-vaccinatie social media influencers en het beschouwen van influencers als rolmodellen en informatiebronnen. Deze bevindingen kunnen van belang zijn bij het ontwikkelen van strategieën door gezondheidsinstanties en beleidsmakers tegen misinformatie door social media influencers, en bieden een basis voor verdere studies naar de invloed van anti-vaccinatie social media influencers op vaccinatiegedrag.