Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Colloquiumpunten

Presentatie Masterthese - Bas Verhoeven - klinische psychologie

Laatst gewijzigd op 05-06-2024 16:19
Een onderzoek naar de effectiviteit en drop-out van groepstherapie versus individuele therapie, met introversie als voorspeller
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Startdatum
19-06-2024 10:00
Einddatum
19-06-2024 11:00
Locatie

Roeterseilandcampus, Gebouw: G, Straat: Nieuw Achtergracht 129b, Ruimte: GS.09

De prevalentie van cluster-C persoonlijkheidsstoornissen wordt geschat op 2.7 - 9.2%. Daarnaast gaan cluster-C persoonlijkheidsstoornissen gepaard met hoge individuele lijdensdruk en hoge maatschappelijke kosten. Ondanks de prevalentie en negatieve consequenties voor het individu en de maatschappij, zijn cluster-C persoonlijkheidsstoornissen onderbelicht in onderzoek. 

In huidig onderzoek wordt getracht een bijdrage te leveren door de effectiviteit en mate van drop-out te vergelijken tussen individuele en groepstherapie. Door de grotere afname van interpersoonlijke problematiek bij groepstherapie, wordt verwacht dat groepstherapie een effectievere behandeling is dan individuele therapie. Interpersoonlijke problematiek is echter een voorspeller van drop-out bij groepstherapie, waardoor een hogere mate van drop-out bij de groepsconditie wordt verwacht. 

Verder is het van belang om individuele verschillen te onderzoeken, zodat een behandeling beter aan kan sluiten op het individu. In dit onderzoek wordt daarom introversie meegenomen als voorspeller, waarbij verwacht wordt dat de mate van introversie geen invloed heeft op de uitkomsten van individuele therapie. Bij groepstherapie wordt verwacht dat een hoge mate van introversie gepaard gaat met negatievere behandeluitkomsten.