Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Colloquiumpunten

Presentatie Masterthese -Aranka van Werven - Ontwikkelingspsychologie

Laatst gewijzigd op 11-07-2024 13:32
De invloed van levensstijl via fysieke gezondheid op mentaal welbevinden
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Startdatum
18-07-2024 15:00
Einddatum
18-07-2024 16:00
Locatie

Roeterseilandcampus - Gebouw L, Straat: Nieuwe Achtergracht 129-B, Ruimte: L0.10

Dit onderzoek bestudeerde de relatie tussen levensstijl en mentaal welzijn bij ouderen, en een eventueel mediërende rol van fysieke gezondheid in die relatie. Via grootschalige online enquêtes werden de effecten van zes leefstijlfactoren onderzocht. De resultaten toonden dat een gezond dieet en hoge slaapkwaliteit significante positieve effecten hebben op mentaal welbevinden, deels gemedieerd door fysieke gezondheid. Lichaamsbeweging, rookgedrag, alcoholgebruik en elektronicagebruik vertoonden geen significante directe of indirecte effecten. Deze bevindingen benadrukken dat dieet en slaapkwaliteit cruciaal zijn voor zowel fysieke als mentale gezondheid bij ouderen. Interventies gericht op deze factoren kunnen het mentaal welzijn verbeteren. Het ontbreken van significante effecten voor andere levensstijlfactoren suggereert de noodzaak voor meer gedetailleerde metingen en overweging van culturele contexten.