Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Bindend studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste jaar van je bacheloropleiding krijg je een bindend studieadvies (BSA) op basis van je behaalde studieresultaten. Voldoe je aan de BSA-norm van je opleiding, dan ontvang je een positief studieadvies en kan je je opleiding vervolgen. Op deze pagina vind je meer informatie over het BSA, wat je opties zijn als je een negatief BSA krijgt en waar je heen kunt met vragen.

Disclaimer

De tekst op deze pagina is met zorg opgesteld op basis van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de UvA Economie en Bedrijfskunde van het lopende studiejaar. Indien de teksten op deze pagina afwijken van bovengenoemde artikelen kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Onderstaande informatie geeft weer waaraan je moet voldoen om de BSA-norm te behalen in 2021-2022. Laatste update: 25 januari 2022.

Bindend studieadvies (BSA) in 2021-2022

 • De BSA-norm voor 2021-2022

  Voor alle eerstejaars bachelorstudenten aan UvA Economie en Bedrijfskunde geldt dat als je aan het einde van het studiejaar een positief BSA (de BSA-norm) wilt behalen, je in het eerste studiejaar minimaal 42 studiepunten van het studieprogramma van het eerste jaar behaald dient te hebben. Eventuele vrijstellingen die je hebt gekregen, tellen niet mee voor het behalen van de BSA-norm.

  Normaal gesproken is dit aantal 48 studiepunten, maar in verband met de maatregelen rondom het coronavirus is dit verlaagd van 48 EC naar 42 EC voor alle UvA-studenten die zijn gestart in academisch jaar 2021-2022. 

 • Het moment en versturen van het studieadvies
  • Gedurende het studiejaar ontvang je een aantal keer een voorlopig studieadvies, zodat je kan zien hoe je studievoortgang is.
  • Als alle resultaten van het studiejaar bekend zijn (inclusief de hertentamens van juli), ontvang je per e-mail* een definitief positief studieadvies of een voorgenomen negatief bindend studieadvies. Het is dus erg belangrijk dat je (of iemand anders voor jou) gedurende deze periode je e-mail in de gaten houdt (inclusief spambox) en leest. 
  • Indien je een voorgenomen negatief BSA hebt, ontvang je een e-mail* waarin staat aangegeven hoe en wanneer je een eventueel dispensatieverzoek kan indienen bij de Bindend Studieadvies Commissie.

  * Voor de BSA-correspondentie wordt het e-mailadres gebruikt dat geregistreerd staat in Studielink. Pas je e-mailadres, indien nodig, in Studielink aan.

 • Een positief bindend studieadvies

  Als je aan de BSA-norm voldoet, dan krijg je een positief studieadvies. Dit betekent dat je je studie aan het College of Economics and Business kan voortzetten. Je ontvangt geen bindend studieadvies in het tweede of in latere jaren.

 • Een negatief bindend studieadvies

  Als je niet aan de BSA-norm voldoet, dan krijg je een negatief bindend studieadvies (NBSA). Dit betekent dat je je gedurende drie jaar niet mag inschrijven voor dezelfde opleiding aan deze faculteit. Ook mag je je gedurende drie jaar niet inschrijven voor een opleiding die grotendeels of exact hetzelfde eerste jaar heeft.

  Heb je voor één van onderstaande drie studies een NBSA behaald, dan mag je je drie jaar niet voor de andere studies inschrijven:

  • Actuariële Wetenschappen
  • Econometrie (voorheen Econometrie & Operationele Research)
  • Business Analytics (onder voorbehoud van accreditatie)

  ____________________________________________________

  Dit geldt ook voor deze twee studies:

  • Economics and Business Economics
  • Fiscale economie

  Wil je een andere bachelor bij UvA Economie en Bedrijfskunde gaan doen, dan moet je behalve dat je er niet voor bent uitgesloten, ook aan de toelatingseisen van de desbetreffende bachelor voldoen. Deze eisen vind je op de opleidingspagina.

  In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om dispensatie te krijgen van de BSA-norm. Meer informatie vind je hieronder bij Dispensatie aanvragen in het geval van een negatief bindend studieadvies.

 • Wanneer krijg je geen bindend studieadvies?

  In de volgende situaties krijg je geen bindend studieadvies:

  • Als je je voor 1 februari hebt uitgeschreven
   Als je je per 1 februari uitschrijft, krijg je géén BSA in augustus. Om op 1 februari uitgeschreven te zijn moet je je uiterlijk op 31 januari uitschrijven via Studielink. In een volgend studiejaar kun je dan éénmalig opnieuw met dezelfde bacheloropleiding beginnen, je krijgt dan aan het eind van dat nieuwe studiejaar een BSA. De vakken die je in het eerdere studiejaar hebt behaald, blijven geldig maar tellen niet mee voor het behalen van de BSA-norm. Als daardoor minder dan 42 credits overblijven om het eerste jaar af te ronden, moet je alle resterende eerstejaarsbachelorvakken behalen. Als je je voor of per 1 februari 2022 hebt uitgeschreven, en je schrijft je in september 2022 weer in dan geldt voor jou de BSA-norm van studiejaar 2022-2023. We raden aan om deze mogelijkheid en de regels hiervoor te bespreken met een studieadviseur.
  • Als je door erkende persoonlijke omstandigheden een  negatief BSA hebt gekregen
   Wanneer je door toedoen van persoonlijke omstandigheden een negatief BSA hebt gekregen, dan kan je hiervoor dispensatie aanvragen bij de Bindend Studieadvies Commissie. Dit kan enkel wanneer je deze omstandigheden al bij de studieadviseur hebt gemeld en besproken. Het gaat hier om omstandigheden als ziekte, bijzondere familie omstandigheden, zwangerschap, lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen.

  Wanneer één van de hiervoor genoemde of andere persoonlijke omstandigheden zich bij jou voordoen, meld je dan meteen bij de studieadviseur.

Dispensatie aanvragen in het geval van een negatief bindend studieadvies

 • Dispensatie aanvragen bij de Bindend Studieadvies Commissie

  Alleen in het geval van erkende persoonlijke omstandigheden kun je na het verkrijgen van een negatief BSA dispensatie aanvragen bij de Bindend Studieadvies Commissie. In uitzonderlijke gevallen gaat de Bindend Studieadvies Commissie in op dit verzoek. Een belangrijke voorwaarde is dat er gedurende het studiejaar sprake is van persoonlijke omstandigheden die de studieresultaten hebben beïnvloed en die bij de studieadviseur zijn gemeld en besproken. Je wordt aan het eind van het collegejaar geïnformeerd over de procedure. 

  Korte omschrijving van de procedure

  • Om dispensatie aan te vragen moet je een verzoek indienen bij de Bindend Studieadvies Commissie. Dit kan door middel van het invullen van een digitaal verzoekschrift. De link naar dit verzoekschrift zal aan het einde van het studiejaar op deze site te vinden zijn.
  • In het verzoek geef je aan welke persoonlijke omstandigheden er voor hebben gezorgd dat je niet aan de BSA-vereisten kon voldoen. Als je geen persoonlijke omstandigheden hebt (gehad) die je studieresultaten hebben beïnvloed of als er geen duidelijk verband bestaat tussen de persoonlijke omstandigheden en je studieresultaten, kun je geen dispensatie krijgen en heeft het dus geen zin om dit aan te vragen. Lees voor het invullen van het digitaal verzoekschrift ook onderstaande Dispensation Request Guidelines. Extra informatie over dispensatie aanvragen kun je lezen in de mail die je in juli over het BSA ontvangt.
  • De Bindend Studieadvies Commissie neemt alleen persoonlijke omstandigheden mee die zijn opgenomen in artikel 6.4 van het Onderwijs- en Examenreglement. Een van de meest belangrijke vereisten voor dispensatie is dat je je persoonlijke omstandigheden hebt gemeld bij en besproken met de studieadviseurs gedurende het studiejaar. Vergeet hierbij ook niet alle officiële documenten van je persoonlijke omstandigheden aan te leveren bij de studieadviseurs. Deze officiële documenten moeten in het Nederlands of Engels opgesteld zijn. Van documenten in een andere taal moet een gewaarmerkte vertaling (van een officiële vertaler) aangeleverd worden.
 • Gehonoreerd verzoek tot dispensatie

  Als je op grond van erkende persoonlijke omstandigheden aan het eind van je eerste studiejaar dispensatie hebt gekregen, mag je doorgaan met je huidige studie. Afhankelijk van het aantal behaalde studiepunten in het eerste jaar, ben je verplicht om het jaar daarop:

  • alle vakken van het eerste jaar af te ronden; of,
  • een door de Bindend Studieadvies Commissie vastgesteld aantal studiepunten van het eerste jaar te behalen.

  In de brief die je van de Bindend Studieadvies Commissie krijgt, staat vermeld wat er in jouw situatie van toepassing is. Neem contact op met de studieadviseurs om je studieplanning te bespreken.

Vragen?

Kijk of het antwoord op je vraag te vinden is in de FAQ. Met vragen over registratie van je tentamenresultaat is SIS neem je contact op met de onderwijsbalie

Advies over studieplanning, het indienen van een dispensatieverzoek of persoonlijke omstandigheden melden? Neem contact op met de studieadviseurs.