Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bindend studieadvies (BSA)

Bindend studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste jaar van je bacheloropleiding krijg je een bindend studieadvies (BSA) op basis van je behaalde studieresultaten. Voldoe je aan de BSA-norm van je opleiding, dan ontvang je een positief studieadvies en kan je je opleiding vervolgen. Op deze pagina vind je meer informatie over het BSA, wat je opties zijn als je een negatief BSA krijgt en waar je heen kunt met vragen.

Information in English

Disclaimer

Deze webpagina is met zorg opgesteld op basis van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de UvA Economie en Bedrijfskunde van het lopende studiejaar. Indien de teksten op deze pagina afwijken van bovengenoemde artikelen kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Veelgestelde vragen en de antwoorden daarop vind je in de FAQ.

Bindend studieadvies (BSA)

 • De BSA-norm

  Voor alle bachelorstudenten aan de FEB houdt de BSA-norm in dat je na het eerste studiejaar minimaal 48 studiepunten van het studieprogramma van het eerste jaar behaald dient te hebben. Eventuele vrijstellingen die je hebt gekregen, tellen niet mee voor het behalen van de BSA-norm.

 • Het moment en versturen van het studieadvies
  • Gedurende het studiejaar ontvang je een aantal keer een voorlopig studieadvies, zodat je kan zien hoe je studievoortgang is.
  • Als alle resultaten van het studiejaar bekend zijn (inclusief de hertentamens van juli), ontvang je uiterlijk in de eerste week van augustus per e-mail* een definitief positief studieadvies of een voorgenomen negatief bindend studieadvies. Het is dus erg belangrijk dat je (of iemand anders voor jou) gedurende deze periode je e-mail in de gaten houdt (inclusief spambox) en leest. 
  • Indien je een voorgenomen negatief BSA hebt, ontvang je ook een brief per post*. In de e-mail en de brief staat aangegeven voor welke datum je uiterlijk een eventueel dispensatieverzoek kan indienen bij de Bindend Studieadvies Commissie.

  * Voor de BSA-correspondentie worden het e-mailadres en woonadres gebruikt die geregistreerd staan in Studielink. Pas je e-mailadres en/of woonadres, indien nodig, in Studielink aan.

 • Een positief studieadvies

  Als je aan de BSA-norm voldoet, dan krijg je een positief studieadvies. Dit betekent dat je je studie aan het College of Economics and Business kan voortzetten. Je ontvangt geen bindend studieadvies in het tweede of in latere jaren.

 • Een negatief bindend studieadvies

  Als je niet aan de BSA-norm voldoet, dan krijg je een negatief bindend studieadvies (NBSA). Dit betekent dat je je gedurende drie jaar niet mag inschrijven voor dezelfde opleiding aan deze faculteit, ook niet voor een opleiding die exact hetzelfde eerste jaar heeft. Opleidingen met eenzelfde eerste jaar zijn:

  • BSc Actuariële Wetenschappen en BSc Econometrie & Operationele Research
  • BSc Economics and Business Economics en BSc Fiscale economie

  Wil je een andere bachelor bij UvA Economie en Bedrijfskunde gaan doen die niet exact hetzelfde eerste jaar heeft, dan moet je wel aan de toelatingseisen van de desbetreffende bachelor voldoen. Deze eisen vind je op de opleidingspagina.

  In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om dispensatie te krijgen van de BSA-norm. Meer informatie vind je hieronder bij Dispensatie aanvragen in het geval van een negatief bindend studieadvies.

 • Wanneer krijg je geen BSA?

  In de volgende situaties krijg je geen bindend studieadvies:

  • Als je je per 1 februari hebt uitgeschreven
   Als je je per 1 februari uitschrijft, krijg je géén BSA in augustus. Om op 1 februari uitgeschreven te zijn moet je je uiterlijk op 31 januari uitschrijven via Studielink. In een volgend studiejaar kun je dan éénmalig opnieuw met  dezelfde bacheloropleiding beginnen, je krijgt dan aan het eind van dat nieuwe studiejaar een BSA.
  • Als je door erkende persoonlijke omstandigheden een  negatief BSA hebt gekregen
   Wanneer je door toedoen van persoonlijke omstandigheden een negatief BSA hebt gekregen, dan kan je hiervoor dispensatie aanvragen bij de Bindend Studieadvies Commissie. Dit kan enkel wanneer je deze omstandigheden al bij de studieadviseur hebt gemeld en besproken. Het gaat hier om omstandigheden als ziekte, bijzondere familie omstandigheden, zwangerschap, lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen.

  Wanneer één van de hiervoor genoemde of andere persoonlijke omstandigheden zich bij jou voordoen, meld je dan meteen bij de studieadviseur.

Dispensatie aanvragen in het geval van een negatief bindend studieadvies

 • Dispensatie aanvragen bij de Bindend Studieadvies Commissie

  Enkel in het geval van erkende persoonlijke omstandigheden kun je na het verkrijgen van een negatief BSA dispensatie aanvragen bij de Bindend Studieadvies Commissie. In uitzonderlijke gevallen gaat de Bindend Studieadvies Commissie in op dit verzoek. Een belangrijke voorwaarde is dat er gedurende het studiejaar sprake is van persoonlijke omstandigheden die de studieresultaten hebben beïnvloed en die bij de studieadviseur zijn gemeld en besproken. Je wordt aan het eind van het collegejaar geïnformeerd over de procedure. 

  Een korte omschrijving van de procedure:

  • Om dispensatie aan te vragen moet je een verzoek indienen bij de Bindend Studieadvies Commissie. Dit kan door middel van het invullen van een digitaal verzoekschrift. De link naar dit verzoekschrift zal aan het einde van het studiejaar op deze site te vinden zijn. In het verzoek geef je aan welke persoonlijke omstandigheden er voor hebben gezorgd dat je niet aan de BSA vereisten kon voldoen. Als je geen persoonlijke omstandigheden hebt (gehad) die invloed hebben gehad op je studieresultaten in dit studiejaar of als er geen duidelijk verband bestaat tussen de persoonlijke omstandigheden en je studieresultaten, kun je geen dispensatie krijgen en heeft het dus geen zin om dit aan te vragen. Hoe en wanneer je een verzoek voor dispensatie in kunt dienen zal worden uitgelegd in het laatste BSA.
  • De examencommissie neemt alleen persoonlijke omstandigheden mee die zijn opgenomen in artikel 6.4 van het Onderwijs- en Examenreglement. Een van de meest belangrijke vereisten voor dispensatie is dat je je persoonlijke omstandigheden hebt gemeld bij en besproken met de studieadviseurs gedurende het studiejaar. Vergeet hierbij ook niet alle officiële documenten van je persoonlijke omstandigheden aan te leveren bij de studieadviseurs. Deze officiële documenten moeten in het Nederlands of Engels opgesteld zijn. Van documenten in een andere taal moet een gewaarmerkte vertaling (van een officiële vertaler) aangeleverd worden. 
 • Gehonoreerd verzoek tot dispensatie

  Als je op grond van erkende persoonlijke omstandigheden aan het eind van je eerste studiejaar dispensatie hebt gekregen, mag je doorgaan met je studie. Afhankelijk van het aantal behaalde studiepunten in het eerste jaar, ben je verplicht om het jaar daarop:

  • alle vakken van het eerste jaar af te ronden; of,
  • een door de Bindend Studieadvies Commissie vastgesteld aantal studiepunten van het eerste jaar te behalen.

  In de brief die je van de Bindend Studieadvies Commissie krijgt, staat vermeld wat er in jouw situatie van toepassing is. Mocht je naar aanleiding van de nieuw gestelde norm je studieplanning willen bespreken, neem dan contact op met de studieadviseurs.

Vragen?

Vragen? Neem contact op met de onderwijsbalie