Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Bindend studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste jaar van je bacheloropleiding krijg je een bindend studieadvies (BSA) op basis van je behaalde studieresultaten. Voldoe je aan de BSA-norm van je opleiding, dan ontvang je een positief studieadvies en kan je je opleiding vervolgen. Op deze pagina vind je meer informatie over het BSA, wat je opties zijn als je een negatief BSA krijgt en waar je heen kunt met vragen. Helemaal onderaan kun je de aangepaste regelingen van studiejaar 2019-2020 vinden.

Disclaimer

De tekst op deze pagina is met zorg opgesteld op basis van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de UvA Economie en Bedrijfskunde van het lopende studiejaar. Indien de teksten op deze pagina afwijken van bovengenoemde artikelen kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Onderstaande informatie geeft weer waaraan je moet voldoen om de BSA-norm te behalen in 2020-2021. Laatste update: 15 januari 2021.

Helemaal onderaan kun je de aangepaste regelingen in verband met corona vinden van studiejaar 2019-2020.

Bindend studieadvies (BSA) in 2020-2021

 • De BSA-norm voor 2020-2021

  Voor alle eerstejaars bachelorstudenten aan de FEB geldt dat als je aan het einde van het studiejaar een positief BSA (de BSA-norm) wilt behalen, je in het eerste studiejaar minimaal 42 studiepunten van het studieprogramma van het eerste jaar behaald dient te hebben. Dit aantal is in verband met de maatregelen rondom het coronavirus verlaagd van 48 EC naar 42 EC voor alle UvA-studenten die zijn gestart in academisch jaar 2020-2021. Eventuele vrijstellingen die je hebt gekregen, tellen niet mee voor het behalen van de BSA-norm.

  Ben je vóór academisch jaar 2020-2021 met je bachelor gestart? Dan geldt bovenstaande informatie niet voor jou. Kijk voor de BSA-regeling met betrekking tot jouw studiejaar onderaan deze pagina bij Informatie Bindend studieadvies 2019-2020.

   

   

 • Het moment en versturen van het studieadvies
  • Gedurende het studiejaar ontvang je een aantal keer een voorlopig studieadvies, zodat je kan zien hoe je studievoortgang is.
  • Als alle resultaten van het studiejaar bekend zijn (inclusief de hertentamens van juli), ontvang je uiterlijk in de eerste week van augustus (dit geldt niet voor collegejaar 2019-2020; zie voor informatie over 2019-2020 onderaan deze pagina) per e-mail* een definitief positief studieadvies of een voorgenomen negatief bindend studieadvies. Het is dus erg belangrijk dat je (of iemand anders voor jou) gedurende deze periode je e-mail in de gaten houdt (inclusief spambox) en leest. 
  • Indien je een voorgenomen negatief BSA hebt, ontvang je ook een e-mail*. In deze e-mail staat aangegeven hoe en wanneer je een eventueel dispensatieverzoek kan indienen bij de Bindend Studieadvies Commissie. 

  * Voor de BSA-correspondentie wordt het e-mailadres gebruikt dat geregistreerd staat in Studielink. Pas je e-mailadres, indien nodig, in Studielink aan.

 • Een positief studieadvies

  Als je aan de BSA-norm voldoet, dan krijg je een positief studieadvies. Dit betekent dat je je studie aan het College of Economics and Business kan voortzetten. Je ontvangt geen bindend studieadvies in het tweede of in latere jaren.

 • Een negatief bindend studieadvies

  Als je niet aan de BSA-norm voldoet, dan krijg je een negatief bindend studieadvies (NBSA). Dit betekent dat je je gedurende drie jaar niet mag inschrijven voor dezelfde opleiding aan deze faculteit. Ook mag je je gedurende drie jaar niet inschrijven voor een opleiding die grotendeels of exact hetzelfde eerste jaar heeft.

  Heb je voor één van onderstaande drie studies een NBSA behaald, dan mag je je drie jaar niet voor de andere studies inschrijven:

  • Actuariële Wetenschappen
  • Econometrie (voorheen Econometrie & Operationele Research)
  • Business Analytics (onder voorbehoud van accreditatie)

  ____________________________________________________

  Dit geldt ook voor deze twee studies:

  • Economics and Business Economics
  • Fiscale economie

  Wil je een andere bachelor bij UvA Economie en Bedrijfskunde gaan doen, dan moet je behalve dat je er niet voor bent uitgesloten, ook aan de toelatingseisen van de desbetreffende bachelor voldoen. Deze eisen vind je op de opleidingspagina.

  In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om dispensatie te krijgen van de BSA-norm. Meer informatie vind je hieronder bij Dispensatie aanvragen in het geval van een negatief bindend studieadvies.

 • Wanneer krijg je geen BSA?

  In de volgende situaties krijg je geen bindend studieadvies:

  • Als je je per 1 februari hebt uitgeschreven
   Als je je per 1 februari uitschrijft, krijg je géén BSA in augustus. Om op 1 februari uitgeschreven te zijn moet je je uiterlijk op 31 januari uitschrijven via Studielink. In een volgend studiejaar kun je dan éénmalig opnieuw met dezelfde bacheloropleiding beginnen, je krijgt dan aan het eind van dat nieuwe studiejaar een BSA. De vakken die je in het eerdere studiejaar hebt behaald, blijven geldig maar tellen niet mee voor het behalen van de BSA-norm. Als daardoor minder dan 48 credits overblijven om het eerste jaar af te ronden, moet je alle resterende eerstejaarsbachelorvakken behalen. Als je je voor of per 1 februari 2021 hebt uitgeschreven, en je schrijft je in september 2021 weer in dan geldt voor jou de BSA-norm van studiejaar 2021-2022.
  • Als je door erkende persoonlijke omstandigheden een  negatief BSA hebt gekregen
   Wanneer je door toedoen van persoonlijke omstandigheden een negatief BSA hebt gekregen, dan kan je hiervoor dispensatie aanvragen bij de Bindend Studieadvies Commissie. Dit kan enkel wanneer je deze omstandigheden al bij de studieadviseur hebt gemeld en besproken. Het gaat hier om omstandigheden als ziekte, bijzondere familie omstandigheden, zwangerschap, lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen.

  Wanneer één van de hiervoor genoemde of andere persoonlijke omstandigheden zich bij jou voordoen, meld je dan meteen bij de studieadviseur.

Dispensatie aanvragen in het geval van een negatief bindend studieadvies

 • Dispensatie aanvragen bij de Bindend Studieadvies Commissie

  Enkel in het geval van erkende persoonlijke omstandigheden kun je na het verkrijgen van een negatief BSA dispensatie aanvragen bij de Bindend Studieadvies Commissie. In uitzonderlijke gevallen gaat de Bindend Studieadvies Commissie in op dit verzoek. Een belangrijke voorwaarde is dat er gedurende het studiejaar sprake is van persoonlijke omstandigheden die de studieresultaten hebben beïnvloed en die bij de studieadviseur zijn gemeld en besproken. Je wordt aan het eind van het collegejaar geïnformeerd over de procedure. 

  Een korte omschrijving van de procedure:

  • Om dispensatie aan te vragen moet je een verzoek indienen bij de Bindend Studieadvies Commissie. Dit kan door middel van het invullen van een digitaal verzoekschrift. De link naar dit verzoekschrift zal aan het einde van het studiejaar op deze site te vinden zijn. In het verzoek geef je aan welke persoonlijke omstandigheden er voor hebben gezorgd dat je niet aan de BSA vereisten kon voldoen. Als je geen persoonlijke omstandigheden hebt (gehad) die invloed hebben gehad op je studieresultaten in dit studiejaar of als er geen duidelijk verband bestaat tussen de persoonlijke omstandigheden en je studieresultaten, kun je geen dispensatie krijgen en heeft het dus geen zin om dit aan te vragen. Hoe en wanneer je een verzoek voor dispensatie in kunt dienen zal worden uitgelegd in het laatste BSA. 
  • De Bindend Studieadvies Commissie neemt alleen persoonlijke omstandigheden mee die zijn opgenomen in artikel 6.4 van het Onderwijs- en Examenreglement. Een van de meest belangrijke vereisten voor dispensatie is dat je je persoonlijke omstandigheden hebt gemeld bij en besproken met de studieadviseurs gedurende het studiejaar. Vergeet hierbij ook niet alle officiële documenten van je persoonlijke omstandigheden aan te leveren bij de studieadviseurs. Deze officiële documenten moeten in het Nederlands of Engels opgesteld zijn. Van documenten in een andere taal moet een gewaarmerkte vertaling (van een officiële vertaler) aangeleverd worden. 
 • Gehonoreerd verzoek tot dispensatie

  Als je op grond van erkende persoonlijke omstandigheden aan het eind van je eerste studiejaar dispensatie hebt gekregen, mag je doorgaan met je studie. Afhankelijk van het aantal behaalde studiepunten in het eerste jaar, ben je verplicht om het jaar daarop:

  • alle vakken van het eerste jaar af te ronden; of,
  • een door de Bindend Studieadvies Commissie vastgesteld aantal studiepunten van het eerste jaar te behalen.

  In de brief die je van de Bindend Studieadvies Commissie krijgt, staat vermeld wat er in jouw situatie van toepassing is. Mocht je naar aanleiding van de nieuw gestelde norm je studieplanning willen bespreken, neem dan contact op met de studieadviseurs.

Vragen?

Informatie Bindend studieadvies 2019-2020

 • Bindend studieadvies studiejaar 2019-2020

  Naar aanleiding van de wereldwijde coronavirusuitbraak zijn er besluiten genomen over het Bindend studieadvies (BSA). Op deze pagina vind je informatie over wat deze besluiten voor jou als student van UvA Economie en Bedrijfskunde betekenen.


  Geen negatief BSA in 2019-2020, wel een positief BSA

  UvA Economie en Bedrijfskunde geeft voor het huidige studiejaar 2019-2020 geen negatief bindend studieadvies (BSA) af. In plaats daarvan krijg je een uitgesteld BSA, waarmee je de mogelijkheid krijgt om het benodigde aantal studiepunten van eerstejaars vakken voor het verkrijgen van een positief BSA in twee jaar te halen.

  Ben je eerstejaars student en heb je aan het einde van studiejaar 2019-2020  48 EC of meer behaald?
  Als je aan het einde van 2019-2020 voldoende eerstejaarsvakken hebt behaald (48 punten of meer) om een positief BSA te ontvangen, ontvang je natuurlijk dit studiejaar wel al een positief BSA.

  Ben je eerstejaars student en heb je aan het einde van studiejaar 2019-2020 nog geen 48 EC behaald?
  Ben je eerstejaars student en lukt het dit studiejaar niet om 48 credits te behalen dan kun je heel studiejaar 2020-2021 gebruiken om aan de norm van 48 EC aan eerstejaarsvakken te voldoen. 

  Heb je in een eerder studiejaar dispensatie gekregen van de BSA-eis?
  Als je eerder van de examencommissie dispensatie van het BSA hebt gekregen dan heeft dit besluit ook gevolgen voor jou. Je dient aan het eind van volgend studiejaar (2020-2021) in totaal 48 EC aan eerstejaarsvakken van je opleiding behaald te hebben. Het eerdere dispensatiebesluit van de examencommissie geldt dus niet meer.

  Schrijf je je volgend studiejaar (2020-2021) niet voor je studie in?
  Als je je volgend studiejaar niet inschrijft, maar je in een ander jaar opnieuw inschrijft, dan geldt voor jou de BSA-norm die op dat jaar van toepassing is. De vakken die je in studiejaar 2019-2020 hebt behaald, blijven geldig maar tellen niet mee voor het behalen van de BSA-norm. Als daardoor minder dan 48 credits overblijven om het eerste jaar af te ronden, moet je alle resterende eerstejaarsbachelorvakken behalen. 

  Heb je je in studiejaar 2019-2020 voor 1 februari uitgeschreven?
  Als je je voor of per 1 februari 2020 hebt uitgeschreven, en je schrijft je in september 2020 weer in dan geldt voor jou de BSA-norm van studiejaar 2020-2021. De vakken die je in studiejaar 2019-2020 hebt behaald, blijven geldig maar tellen niet mee voor het behalen van de BSA-norm. Als daardoor minder dan 42 credits overblijven om het eerste jaar af te ronden, moet je alle resterende eerstejaarsbachelorvakken behalen.

  NB. Als je een verblijfvergunning voor je studie hebt, moet je voldoen aan de IND-eisen van de studievoortgang. Informatie vind je op deze website over visa.

   

  Probeer een positief BSA te halen!

  Het is ontzettend van belang te blijven studeren, zodat je er zeker van bent dit jaar een positief BSA te kunnen behalen. Ook zorg je daarmee dat je volgend studiejaar genoeg tijd hebt om je op je tweedejaarsvakken te richten. De studieadviseurs helpen je graag met het maken van een planning.


  Visum

  Voor studenten met een visum geldt dat ze minstens 30 studiepunten moeten halen in een studiejaar om hun visum te behouden. Dit is een regel van de IND. Deze regel is niet gewijzigd in verband met de coronavirusuitbraak. Informatie vind je op deze website over visa.


  Twijfels over je studiekeuze

  Het zou natuurlijk ook kunnen dat je, ondanks dat je nu automatisch door mag naar volgend studiejaar, twijfelt over je studiekeuze. Is dit het geval, neem dan contact op met een van de studiekeuzeadviseurs van het UvA Student Careers Centre. Zij kunnen je begeleiden bij het vinden van een studie die bij je past. Je krijgt onder andere meer inzicht in jouw kwaliteiten, interesses en hoe je je kunt oriënteren op studies. Lees meer over begeleiding bij studietwijfels.

  Heb je andere vragen over (de consequenties van) het uitgestelde BSA? Neem dan alsjeblieft contact op met de onderwijsbalie .

  Op de Coronapagina van de UvA vind je de laatste update over het bindend studieadvies (BSA).