Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Tips voor het goed plannen van de stage naast de vakken CAOP en CE

De studenten die in 2010 of later begonnen zijn met de bachelor Communicatiewetenschap en die nominaal studeren, gaan in het derde studiejaar stage lopen. Naast deze stage staan de vakken Communicatieadvies en onderzoek in de praktijk (CAOP) en Communicatie-ethiek (CE) gepland. Deze vakken zijn zo ingericht dat je ze kunt volgen naast de stage. Om er zorg voor te dragen dat dit goed wordt ingepland, staat hier op een rij waar je rekening mee moet houden bij het plannen van de stage en deze vakken.

CAOP en CE

CAOP en CE zijn zo ingericht dat je ze kunt volgen naast een stage. Er zijn bijvoorbeeld geen wekelijkse bijeenkomsten ingepland, maar er zijn per vak twee zogeheten ‘terugkomdagen’  waarop je hoorcolleges en werkgroepen volgt (let op: het betreft hier hele dagen). De tentamens zijn ingepland buiten kantoortijden om (in de avonduren) . De ‘terugkomdagen’ en de tentamens staan in het rooster opgenomen.

Afspraken met de stage-instelling

Het is niet ongebruikelijk dat er naast de stage onderwijs gevolgd wordt, dus veel stage-instellingen zullen hier bekend mee zijn. Het is echter wel belangrijk dat je hierover voor aanvang van de stage duidelijke afspraken maakt met de stage-instelling. Dit betekent dat je voor aanvang van de stage bespreekt wat je onderwijsrooster is en afspraken maakt over de tijd die je hebt voor het volgen van onderwijs. Bij de tijd die je nodig hebt voor het volgen van onderwijs, hoort natuurlijk niet alleen het onderwijs dat in het rooster staat opgenomen, maar ook de tijd die nodig is voor het bestuderen van de stof, het voorbereiden van de hoorcolleges, het maken en voorbereiden van de opdrachten en het tentamen. Plan dus ook dit goed in en stem dit af met de stage-instelling. Het zou natuurlijk zonde zijn als je dit niet goed afstemt en hierdoor de vakken CAOP en CE niet haalt.

CAOP en CE vanuit het buitenland

Voor studenten die een stage in het buitenland lopen, is er ook de mogelijkheid om deze twee vakken virtueel te volgen. Hierbij is ook het maken van opdrachten en het tentamen in het buitenland mogelijk. Ook voor deze studenten geldt dat zij goed moeten afstemmen met de stage-instelling dat er tijd besteed kan worden aan deze vakken. Als je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, meld je dan bij de cursuscoördinator en studieadvies.