Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Stel jezelf verkiesbaar voor de studentenraad

Gepubliceerd op 10-04-2024
Wil jij medestudenten vertegenwoordigen in de Centrale Studentenraad (CSR) of in jouw Facultaire Studentenraad (FSR)? Stel jezelf dan officieel kandidaat. Je kunt je van 15 t/m 23 april verkiesbaar stellen namens een bestaande partij of zelf een nieuwe partij oprichten. Het werk als raadslid is niet alleen interessant, belangrijk en leerzaam, je krijgt er ook een flinke vergoeding voor!
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Waarom een raadsjaar?

Als jij ideeën hebt over de koers van de UvA is een raadsjaar mogelijk iets voor jou. Als onderdeel van de studentenraad ben je een belangrijke gesprekspartner voor het bestuur van de universiteit. Je praat mee over onderwerpen als studentenwelzijn, duurzaamheid en diversiteit, maar ook over meer onderwijsgerelateerde thema’s zoals herkansingsmogelijkheden en het bindend studieadvies (BSA). En het blijft niet alleen bij praten: studentenraden hebben advies- en instemmingsrecht en hebben daardoor écht invloed de universiteit. 

Bovendien is het raadswerk niet voor niets! Je krijgt een beurs die kan oplopen tot 1.167 euro per maand, je bouwt een goed netwerk op binnen de UvA en het is de perfecte kans om werkervaring op te doen en je CV te verbeteren.

In deze videoserie vertellen 7 oud-raadsleden waarom zij voor de studentenraad kozen en hoe ze hun raadswerk ervaren.

Hoe stel je jezelf verkiesbaar?

Op centraal en op facultair niveau zijn verschillende partijen actief die diverse standpunten innemen over de thema's waar studentenraden zich mee bezighouden. Als je het eens bent met de standpunten van een bestaande partij, kun je je bij die partij aansluiten. Zij bepalen vervolgens wie er op hun kandidatenlijsten komen en in welke volgorde. Als je jezelf niet of onvoldoende kunt verenigen met de standpunten van een bestaande partij, dan kun je zelf een nieuwe partij oprichten.

Meer informatie over de kandidaatstelling

Studentenraadsverkiezingen 2024

Jaarlijks worden er studentenraadsverkiezingen gehouden. Dit jaar vinden de verkiezingen plaats van maandag 13 tot en met vrijdag 17 mei 2024. Als UvA-student heb je stemrecht voor de CSR en de FSR van de faculteit(en) waar je studeert. Je kunt stemmen via stem.uva.nlExterne link of via de officiële stemoproep die je op de eerste dag van de verkiezingen ontvangt.

Kijk voor meer informatie op uvaverkiezingen.nlExterne link.