Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Zorgen om de situatie in Israël en Gaza

Gepubliceerd op 09-10-2023
De aanval van Hamas op Israël, de aanhoudende gevechten en de reactie van Israël baren ons grote zorgen – onschuldige mensenlevens gaan verloren, burgers lopen gevaar, de oorlog laait op.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Afgelopen week waren er in Israël zeven UvA-studenten en drie UvA-medewerkers, en geen studenten en medewerkers in Gaza. Met de studenten en medewerkers in de regio is contact opgenomen en is aangeboden om hen te helpen terug te keren. Woensdagmiddag zijn op een na alle mensen die het hebben aangegeven veilig in Nederland aangekomen. Eén student bevindt zich op dit moment in veilig gebied en staat in contact met ons.

Er zijn vele UvA-medewerkers en -studenten met familie en vrienden in de regio. Ook hen raakt deze oorlog hard. Mocht je als student of medewerker getroffen zijn door deze situatie en steun nodig hebben, dan is hier meer informatie te vinden: Hulp bij crisissituaties - student.uva.nl of neem contact op met een van de vertrouwenspersonen: Contact opnemen met een vertrouwenspersoon - student.uva.nl.

Emoties rond het conflict kunnen hoog oplopen. We roepen iedereen op met respect voor elkaar het gesprek te voeren, ook al lopen meningen uiteen. Oproepen tot discriminatie, haat en geweld worden door de UvA niet getolereerd. Ook nu moet de UvA een veilige plek zijn voor studenten en medewerkers.

Update 18 oktober 2023

Het gewapende conflict in Israel en de Palestijnse gebieden maakt veel emoties los, ook binnen de UvA-geledingen. Als College van Bestuur ontvangen we veel reacties en verzoeken om steun. 

Onze prioriteit lag de afgelopen week bij het veilig laten terugkeren van onze medewerkers en studenten uit Israel en de Palestijnse gebieden. We willen ons nu richten op de universiteit als veilige omgeving voor al onze medewerkers en studenten, ongeacht hun afkomst, achtergrond of politieke overtuiging. Een plek van verbinding.

Onze wetenschappers spelen, ook in het openbare debat, een belangrijke rol bij de duiding van de context van het voortdurende conflict tussen Israël en het Palestijnse volk. Als College van Bestuur vinden we dat een belangrijke taak van onze universiteit. Tegelijkertijd doen we een dringend beroep op de hele academische gemeenschap om de rust en eenheid te bewaren met aandacht en respect voor elkaar.