Informatie

Bekijk de nieuwe studieresultatenpagina. Weer een stap richting de juiste info op één plek

Welke opleiding volg je?

Contact opnemen met een vertrouwenspersoon

Laatst gewijzigd op 31-10-2022
Als je te maken hebt met ongewenst gedrag, kun je contact opnemen met iedere vertrouwenspersoon van de UvA, ongeacht bij welke faculteit je studeert.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Kies zelf je vertrouwenspersoon 

Je kunt zelf kiezen met welke van onderstaande vertrouwenspersonen je contact opneemt. Deze persoon hoeft niet bij jouw faculteit te werken. Ook tijdens de periode dat we (deels) thuis studeren in verband met de coronamaatregelen kun je bellen of mailen om een afspraak te maken voor een gesprek via Zoom of Skype.

Wil je eerst lezen hoe een vertrouwenspersoon te werk gaat? Dat kan op de pagina met informatie over vertrouwenspersonen.

Arjen Berkvens - coördinerend vertrouwenspersoon

Afbeelding van Arjen Berkvens
Arjen Berkvens

Vanaf 1 april is Arjen Berkvens coördinerend vertrouwenspersoon aan de UVA. In deze nieuwe functie zal Arjen een bijdrage leveren aan de verdere uitbouw en professionalisering van het werk van vertrouwenspersonen binnen de UVA.

'Ik ben zeer gemotiveerd om dit werk te doen. Het is van groot belang dat in een organisatie als een universiteit een veilige werksfeer heerst. Ongewenste omgangsvormen leiden tot grote schade bij medewerkers, studenten en aan de organisatie als geheel. Als iemand iets onprettigs meemaakt, moet dat in vertrouwen kunnen worden gemeld.'

Arjen is bereikbaar op a.berkvens@uva.nlExterne link.

Eloe Kingma

Afbeelding van Eloe Kingma
Eloe Kingma

Dr. E (Eloe) Kingma is sinds 1994 als managing director verbonden aan de Amsterdam School for Cultural Analysis van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 

‘Binnen de onderzoekschool ASCA fungeer ik al jarenlang als aanspreekpunt voor promovendi. Daardoor ben ik bekend met de delicate situatie die voortvloeit uit de machtsongelijkheid en afhankelijkheid waarmee veel medewerkers en studenten aan de universiteit te maken hebben. Ik deel graag mee over hoe om te gaan met eventuele conflicten en hopelijk kan ik bijdragen aan het in balans brengen van de verhoudingen. Daarnaast informeren wij als vertrouwenspersonen het bestuur en de medezeggenschapsorganen over wat er mis gaat op de werkvloer. Ik zou dan ook iedereen die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen willen aanmoedigen daar melding van te doen. Het is van belang dat die dingen boven tafel komen zodat het bestuur door adequaat en transparant te reageren het vertrouwen kan herstellen en versterken.’

Eloe is bereikbaar op E.Kingma@uva.nlExterne link of 020 525 38 74.

Marita Mathijsen

Afbeelding Marita Mathijsen
Marita Mathijsen

Prof. dr. M.T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. 

‘Een universiteit moet een veilige plek zijn, zowel voor medewerkers als voor studenten. Niemand zou er zich geïntimideerd, gediscrimineerd, bedreigd of uitgesloten moeten voelen. En toch gebeuren er ook aan een universiteit dingen waardoor je van je stuk gebracht wordt. Zoek dan hulp. Wij vertrouwenspersonen zijn ervoor om je te helpen met het vinden van een uitweg. Hoe delicaat je probleem ook is, je kunt bij ons terecht. We hebben geheimhoudingsplicht, dus wat je bespreekt blijft tussen ons en jou.'

'Als emeritus hoogleraar (Moderne Nederlandse Letterkunde) met een nulaanstelling denk ik een waardevolle invulling te kunnen geven aan de functie van vertrouwenspersoon. Ik heb geen belangen meer die kunnen botsen met kwesties die aan de orde komen. Seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie: ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat deze vormen van ongewenst gedrag niet getolereerd worden aan de Universiteit van Amsterdam.’

Marita is bereikbaar op M.T.C.Mathijsen-Verkooijen@uva.nlExterne link of 020 525 47 23.

Juliette Parlevliet

Juliette Parlevliet
Juliette L. Parlevliet

Juliette is klinisch geriater bij Amsterdam UMC, locatie AMC en coördinator OVV-3 bachelor Geneeskunde. Zij  werkt ook al jaren in het onderwijs voor de Faculteit der Geneeskunde (UvA). Ze heeft hier zelf ook gestudeerd.

“Als vertrouwenspersoon voor de geneeskundestudenten (Ba en Ma) hoop ik te bereiken, dat we met elkaar een nog prettigere omgeving kunnen creëren om te studeren. Dat we elkaar kunnen aanspreken op wat minder goed is gegaan. En dat we bij de ander checken hoe dingen overkomen. Alleen het voorval bespreken kan al heel waardevol zijn. Neem dus gerust contact met mij op.”

Juliette is bereikbaar op j.l.parlevliet@amsterdamumc.nlExterne link, 06-50051229

Mirjam Koelewijn

Portret Mirjam Koelewijn
Mirjam Koelewijn

Mirjam Koelewijn is werkzaam als ambtelijk secretaris bij Pedagogische en Onderwijswetenschappen (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen). 

‘Ik wil graag bijdragen aan een goede, gezonde en veilige leer- en werkomgeving en een fijne sfeer op de UvA. Ik bied graag een luisterend oor en begeleiding aan studenten die last hebben van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in werksituaties of tijdens de studie. Veiligheid, zorgvuldigheid en helderheid vind ik heel belangrijk. Dit staat dan ook centraal in mijn werk als vertrouwenspersoon.'

'Dankzij een aantal cursussen Geweldloze Communicatie / Verbindende Communicatie (ook wel: Nonviolent Communication) ben ik geoefend in het horen wat er bij de ander leeft. Ik kan mij snel een beeld vormen van situaties en de verschillende gevoelens en behoeften die daarin een rol spelen. Steeds weer merk ik dat dit waardevol is in mijn werk als vertrouwenspersoon. Als je ongewenst gedrag ervaart, op welke manier dan ook, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik ben het beste bereikbaar per mail. Als je mij een berichtje stuurt, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.’

Mirjam is bereikbaar op M.G.Koelewijn@uva.nlExterne link of 020 525 47 07.

Myrthe van Amstel

Afbeelding van Myrthe van Amstel
Myrthe van Amstel

Myrthe van Amstel, zelf UvA-alumna, werkt vanaf 2017 bij de UvA en is momenteel beleidsmedewerker onderwijs op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In het verleden is zij onder meer werkzaam geweest als HR-adviseur, opleidingscoördinator en docent/onderwijsontwikkelaar. 

Als vertrouwenspersoon wil zij collega’s en studenten een laagdrempelige mogelijkheid bieden om ongewenst gedrag te kunnen aankaarten. Iedereen die die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag kan bij haar terecht. Hoewel het als een grote stap kan voelen om naar een vertrouwenspersoon toe te gaan, wil Myrthe vooral benadrukken dat dit het niet is. Ze nodigt ook expliciet medewerkers en studenten van andere faculteiten uit om haar te benaderen. Het blijkt namelijk dat een enigszins externe blik soms wel prettig is.

Hoe verschillend de twee functies van Myrthe ook mogen zijn, ze hebben een belangrijk ding met elkaar gemeen: het verbeteren van de omstandigheden voor alle studenten en medewerkers: ‘Elke dag zet ik me er voor in om studeren en werken aan de UvA nog een stukje fijner te maken.’

Myrthe is bereikbaar op M.vanAmstel@uva.nlExterne link of 020 525 6017.

Erik van Arkel

afbeelding Erik van Arkel
Erik van Arkel

Erik van Arkel is coördinator bedrijfsvoering bij de afdeling Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en heeft een eigen bedrijf CATREAL.COM dat zich richt op het vergroten van de veerkracht van mensen en organisaties. 

‘Ik vind het belangrijk dat studenten in een veilige omgeving kunnen leren, en dat zij makkelijk bij hun docent terechtkunnen als er wat speelt. Maar ik weet ook dat er situaties zijn waar dat moeilijk is, niet kan, of iemand dat niet wilt. En dan is het belangrijk dat er iemand anders is die je in vertrouwen kunt nemen. Ik geef invulling aan mijn rol als vertrouwenspersoon door in de eerste plaats beschikbaar te zijn, het gesprek aan te gaan, en te luisteren zonder vooroordelen. Daarna probeer ik iemand verder te helpen op haar of zijn pad. Vaak merk ik dat mensen, voordat ze naar mij komen, al hebben geprobeerd om helemaal zelf hun probleem op te lossen. Wat mij betreft is dat niet nodig. Bij mij kun je dat waar je mee zit gewoon ter tafel brengen, ook als je het nog niet helemaal hebt uitgedacht.’

Erik is bereikbaar op e.vanarkel@uva.nlExterne link of 020 525 34 51.

Inge van der Stap

Afbeelding Inge van der Stap
Inge van der Stap

Inge van der Stap is diversity officer en werkt als beleidsmedewerker bij ACTA (Faculteit der Tandheelkunde). 

‘Als diversity officer zet ik mij in voor een veilige en inclusieve studeer- en werkomgeving waar alle studenten en medewerkers zich veilig en welkom voelen, zich kunnen herkennen en zich kunnen ontwikkelen. Onbevooroordeeld luisteren en met oprechte interesse doorvragen is hoe ik mijn taak als vertrouwenspersoon invul. Als vertrouwenspersoon kan ik de student terzijde staan en opties vinden voor een oplossing. Ook ben ik beschikbaar als je alleen een luisterend oor zoekt.’

Inge is bereikbaar op i.vander.stap@acta.nlExterne link of 06 115 35 302 (ma, di, do, vr).

Gerrie Veenstra

Afbeelding Gerrie Veenstra
Gerrie Veenstra

Gerrie Veenstra is huisarts en verbonden aan de ACTA (Faculteit der Tandheelkunde) als docent orale geneeskunde. 

‘Als huisarts was ik een vertrouwenspersoon voor vele patiënten. Ik heb veel persoonlijke verhalen gehoord, die niet altijd een veilige omgeving weergaven van het leven van een aantal mensen. Het luisteren en er zijn voor iemand, samen een oplossing zoeken is een belangrijk deel van mijn werk, eerst als huisarts en nu als vertrouwenspersoon. Laagdrempelig en vertrouwd. Ik hoop te kunnen bijdragen aan een veilige omgeving op de ACTA, zodat de werksfeer voor iedereen plezierig is.’

Gerrie is bereikbaar op gerrie.veenstra@acta.nlExterne link of 06 262 96 946 (wo, do).

Rixt Polder

Afbeelding Rixt Polder
Rixt Polder

Rixt Polder werkt als projectleider alumnirelaties bij Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds en is de vertrouwenspersoon voor medewerkers en studenten. 

‘Binnen de universiteit is het belangrijk dat studenten een aanspreekpunt hebben waarmee ze hun zorgen kunnen bespreken, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat er een oordeel over wordt geveld of dat er consequenties aan vast zitten. Ik probeer om een afspraak altijd binnen twee dagen te plannen, om zo toegankelijk mogelijk te zijn. Ik kan goed luisteren en denk graag mee over lastige situaties die zich kunnen voordoen tijdens je studie.’

Rixt is bereikbaar op A.Polder@uva.nlExterne link, of 06 18 99 49 30.

Belle Jansen

Afbeelding Belle Jansen
Belle Jansen

Belle Jansen werkt sinds 2021 als communicatiemedewerker bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (FNWI) en is daarnaast ook yogadocente en freelance tekstschrijver. 

'Geen idee wat je moet doen in (of door) een situatie waarin je ongewenst gedrag, zoals discriminatie, agressie of geweld, pesten of seksuele intimidatie, ervaart? Stuur me een bericht als je in een vertrouwelijk gesprek je verhaal bij mij kwijt wilt. Samen kunnen we praten over wat jou dwars zit en kijken wat je nodig hebt. Alles wat jij ervaart als ongewenst gedrag is het bespreken waard. Ook als je twijfelt over de grenzen op het gebied van ongewenst gedrag. Het kan gaan om een situatie waar je getuige van was of iets wat je zelf hebt meegemaakt. Als vertrouwenspersoon geef ik je de ruimte om je verhaal in vertrouwen en eventueel ook anoniem te vertellen en kan ik, als jij dat wilt, met je meedenken en je begeleiden op weg naar een oplossing.'

Belle is bereikbaar op B.k.jansen@uva.nlExterne link of 020-525 5512. 

Kristien van Lunen

Afbeelding Kristien van Lunen
Kristien van Lunen

Kristien van Lunen werkt als programmacoördinator bij de Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica (FNWI) en is daarnaast opgeleid tot coach. 

'Ik vind dat de UvA een veilige, gezonde en prettige leer- en werkomgeving moet zijn voor studenten en collega's. Als je echter te maken hebt met pesten, discriminatie, bedreiging, seksuele intimidatie of een andere vorm van ongewenst gedrag, dan is het goed als je met iemand in vertrouwen kunt praten. Je bent van harte welkom om met mij te komen praten. Ik zal naar je luisteren zonder te oordelen. Als je wilt, kan ik je helpen een moeilijke situatie op te lossen en je de informatie geven die je nodig hebt. Als je me mailt of belt, kunnen we binnen twee dagen een afspraak inplannen.'

Kristien is bereikbaar op c.a.p.vanlunen@uva.nlExterne link of 06 28957732.

Marie Hoogstraten

Marie Hoogstraten
Marie Hoogstraten

Marie Hoogstraten is studieadviseur bij het College & Graduate School of Communication Science. Marie werkt sinds 2012 aan de UvA, en sinds 2015 als studieadviseur.

‘Ik vind het belangrijk dat iedereen zich veilig en welkom voelt op de UvA, hier kan werken en zich kan ontwikkelen in een prettige omgeving. Daar wil ik dan ook mijn steentje aan bijdragen. Ik ondersteun je graag als je te maken hebt met ongewenst gedrag (zoals agressie, pesten of (seksuele) intimidatie) en kijk graag met je mee hoe je hier mee om kan gaan. Een luisterend oor is altijd de eerste stap, en dan kijken we samen hoe verder. Jij hebt de regie, ik volg en geef je handvatten waar nodig. Schroom niet contact op te nemen, ook als je niet zeker weet of je aan het juiste adres bent!

Marie is bereikbaar op m.j.hoogstraten@uva.nlExterne link en op 0615626549.

Barbera Rosenhart-Meurs

Afbeelding Barbera Rosenhart-Meurs
Barbera Rosenhart-Meurs

Barbera Rosenhart-Meurs is sinds 2009 werkzaam als coördinator en docent bij de mastertrack Training & Development bij Psychologie. Zij geeft daar trainingen in trainersvaardigheden, geeft supervisie aan de studenttrainers en coördineert de gehele track. 

'Ik vind een goede sfeer en fijne contacten op het werk of in de studie belangrijk en vind het erg als iemand zich hier onveilig voelt door ongewenst gedrag zoals agressie, pesten of (seksuele) intimidatie. Het is dan belangrijk dat iemand zijn ei kwijt kan, zonder meteen in ingewikkelde of ongewenste procedures terecht te komen. Ik hoop dat ik daarin op een vertrouwelijke, informele en laagdrempelige manier kan helpen door naar je verhaal te luisteren en met je mee te denken.'

Barbera is bereikbaar op b.rosenhart@uva.nlExterne link.