Welke opleiding volg je?

Contact opnemen met een vertrouwenspersoon

Laatst gewijzigd op 19-05-2022
Als je te maken hebt met ongewenst gedrag, kun je contact opnemen met iedere vertrouwenspersoon van de UvA, ongeacht bij welke faculteit je studeert.
Toon informatie specifiek voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Kies zelf je vertrouwenspersoon 

Je kunt zelf kiezen met welke van onderstaande vertrouwenspersonen je contact opneemt. Deze persoon hoeft niet bij jouw faculteit te werken. Ook tijdens de periode dat we (deels) thuis studeren in verband met de coronamaatregelen kun je bellen of mailen om een afspraak te maken voor een gesprek via Zoom of Skype.

Wil je eerst lezen hoe een vertrouwenspersoon te werk gaat? Dat kan op de pagina met informatie over vertrouwenspersonen.

Arjen Berkvens - coördinerend vertrouwenspersoon

Afbeelding van Arjen Berkvens

Vanaf 1 april is Arjen Berkvens coördinerend vertrouwenspersoon aan de UVA. In deze nieuwe functie zal Arjen een bijdrage leveren aan de verdere uitbouw en professionalisering van het werk van vertrouwenspersonen binnen de UVA.

'Ik ben zeer gemotiveerd om dit werk te doen. Het is van groot belang dat in een organisatie als een universiteit een veilige werksfeer heerst. Ongewenste omgangsvormen leiden tot grote schade bij medewerkers, studenten en aan de organisatie als geheel. Als iemand iets onprettigs meemaakt, moet dat in vertrouwen kunnen worden gemeld.'

Arjen is bereikbaar op a.berkvens@uva.nlExterne link.

Eloe Kingma

Afbeelding van Eloe Kingma
Dr. E (Eloe) Kingma is sinds 1994 als managing director verbonden aan de Amsterdam School for Cultural Analysis van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

‘Binnen de onderzoekschool ASCA fungeer ik al jarenlang als aanspreekpunt voor promovendi. Daardoor ben ik bekend met de delicate situatie die voortvloeit uit de machtsongelijkheid en afhankelijkheid waarmee veel medewerkers en studenten aan de universiteit te maken hebben. Ik deel graag mee over hoe om te gaan met eventuele conflicten en hopelijk kan ik bijdragen aan het in balans brengen van de verhoudingen. Daarnaast informeren wij als vertrouwenspersonen het bestuur en de medezeggenschapsorganen over wat er mis gaat op de werkvloer. Ik zou dan ook iedereen die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen willen aanmoedigen daar melding van te doen. Het is van belang dat die dingen boven tafel komen zodat het bestuur door adequaat en transparant te reageren het vertrouwen kan herstellen en versterken.’

Eloe is bereikbaar op E.Kingma@uva.nlExterne link of 020 525 38 74.

Marita Mathijsen

Afbeelding Marita Mathijsen
Prof. dr. M.T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

‘Een universiteit moet een veilige plek zijn, zowel voor medewerkers als voor studenten. Niemand zou er zich geïntimideerd, gediscrimineerd, bedreigd of uitgesloten moeten voelen. En toch gebeuren er ook aan een universiteit dingen waardoor je van je stuk gebracht wordt. Zoek dan hulp. Wij vertrouwenspersonen zijn ervoor om je te helpen met het vinden van een uitweg. Hoe delicaat je probleem ook is, je kunt bij ons terecht. We hebben geheimhoudingsplicht, dus wat je bespreekt blijft tussen ons en jou.

Als emeritus hoogleraar (Moderne Nederlandse Letterkunde) met een nulaanstelling denk ik een waardevolle invulling te kunnen geven aan de functie van vertrouwenspersoon. Ik heb geen belangen meer die kunnen botsen met kwesties die aan de orde komen. Seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie: ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat deze vormen van ongewenst gedrag niet getolereerd worden aan de Universiteit van Amsterdam.’

Marita is bereikbaar op M.T.C.Mathijsen-Verkooijen@uva.nlExterne link of 020 525 47 23.

Wim van Aalderen

Afbeelding van dr. Wim van Aalderen
Dr. W.M.C. (Wim) van Aalderen is hoogleraar Kindergeneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde.

‘Ik ben vertrouwenspersoon voor de Assistenten In Opleiding tot Specialist (AIOS) en Assistenten Niet in Opleiding (ANIOS), de geneeskundestudenten die werkzaam zijn in  Amsterdam UMC en de geneeskundestudenten die buiten Amsterdam UMC een (klinische) stage lopen. Als vertrouwenspersoon ben ik vooral gedreven door de kwetsbare positie waarin deze groepen verkeren, onder aan de ladder in een nadrukkelijke “gildegemeenschap” waar de meester-gezel-relatie de normen en waarden bepaalt. Dit brengt het risico op ongewenst gedrag en intimidatie met zich mee. Een veilige leeromgeving levert betere dokters op en een betere werkrelatie. Deze veilige werkomgeving is weer van direct belang voor de patiëntveiligheid.'

Wim is bereikbaar op W.M.vanaalderen@amsterdamumc.nlExterne link, 020 566 4094 of 06 22 43 91 90.

Mirjam Koelewijn

Portret Mirjam Koelewijn
Mirjam Koelewijn is communicatiemedewerker bij College & Graduate School Social Sciences (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen).

‘Ik wil graag bijdragen aan een goede, gezonde en veilige leer- en werkomgeving en een fijne sfeer op de UvA. Ik bied graag een luisterend oor en begeleiding aan studenten die last hebben van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in werksituaties of tijdens de studie. Veiligheid, zorgvuldigheid en helderheid vind ik heel belangrijk. Dit staat dan ook centraal in mijn werk als vertrouwenspersoon. Dankzij een aantal cursussen Geweldloze Communicatie / Verbindende Communicatie (ook wel: Nonviolent Communication) ben ik geoefend in het horen wat er bij de ander leeft. Ik kan mij snel een beeld vormen van situaties en de verschillende gevoelens en behoeften die daarin een rol spelen. Steeds weer merk ik dat dit waardevol is in mijn werk als vertrouwenspersoon. Als je ongewenst gedrag ervaart, op welke manier dan ook, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik ben het beste bereikbaar per mail. Als je mij een berichtje stuurt, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.’

Mirjam is bereikbaar op M.G.Koelewijn@uva.nlExterne link of 020 525 47 07.

Myrthe van Amstel

Afbeelding van Myrthe van Amstel

‘Als vertrouwenspersoon wil ik collega’s en studenten een laagdrempelige mogelijkheid bieden om ongewenst gedrag te kunnen aankaarten. Zo wil ik een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werk- en leeromgeving op de UvA.’

Myrthe is bereikbaar op M.vanAmstel@uva.nlExterne link of 020 525 6017.

Erik van Arkel

afbeelding Erik van Arkel
Erik van Arkel is coördinator bedrijfsvoering bij de afdeling Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en heeft een eigen bedrijf CATREAL.COM dat zich richt op het vergroten van de veerkracht van mensen en organisaties.

‘Ik vind het belangrijk dat studenten in een veilige omgeving kunnen leren, en dat zij makkelijk bij hun docent terechtkunnen als er wat speelt. Maar ik weet ook dat er situaties zijn waar dat moeilijk is, niet kan, of iemand dat niet wilt. En dan is het belangrijk dat er iemand anders is die je in vertrouwen kunt nemen. Ik geef invulling aan mijn rol als vertrouwenspersoon door in de eerste plaats beschikbaar te zijn, het gesprek aan te gaan, en te luisteren zonder vooroordelen. Daarna probeer ik iemand verder te helpen op haar of zijn pad. Vaak merk ik dat mensen, voordat ze naar mij komen, al hebben geprobeerd om helemaal zelf hun probleem op te lossen. Wat mij betreft is dat niet nodig. Bij mij kun je dat waar je mee zit gewoon ter tafel brengen, ook als je het nog niet helemaal hebt uitgedacht.’

Erik is bereikbaar op e.vanarkel@uva.nlExterne link of 020 525 34 51.

Inge van der Stap

Afbeelding Inge van der Stap
Inge van der Stap is diversity officer en werkt als beleidsmedewerker bij ACTA (Faculteit der Tandheelkunde).

‘Als diversity officer zet ik mij in voor een veilige en inclusieve studeer- en werkomgeving waar alle studenten en medewerkers zich veilig en welkom voelen, zich kunnen herkennen en zich kunnen ontwikkelen. Onbevooroordeeld luisteren en met oprechte interesse doorvragen is hoe ik mijn taak als vertrouwenspersoon invul. Als vertrouwenspersoon kan ik de student terzijde staan en opties vinden voor een oplossing. Ook ben ik beschikbaar als je alleen een luisterend oor zoekt.’

Inge is bereikbaar op i.vander.stap@acta.nlExterne link of 06 115 35 302 (ma, di, do, vr).

Gerrie Veenstra

Afbeelding Gerrie Veenstra
Gerrie Veenstra is huisarts en verbonden aan de ACTA (Faculteit der Tandheelkunde) als docent orale geneeskunde.

‘Als huisarts was ik een vertrouwenspersoon voor vele patiënten. Ik heb veel persoonlijke verhalen gehoord, die niet altijd een veilige omgeving weergaven van het leven van een aantal mensen. Het luisteren en er zijn voor iemand, samen een oplossing zoeken is een belangrijk deel van mijn werk, eerst als huisarts en nu als vertrouwenspersoon. Laagdrempelig en vertrouwd. Ik hoop te kunnen bijdragen aan een veilige omgeving op de ACTA, zodat de werksfeer voor iedereen plezierig is.’

Gerrie is bereikbaar op gerrie.veenstra@acta.nlExterne link of 06 262 96 946 (wo, do).

Rixt Polder

Afbeelding Rixt Polder
Rixt Polder werkt als projectleider alumnirelaties bij Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds en is de centrale vertrouwenspersoon van de universiteit.

‘Binnen de universiteit is het belangrijk dat studenten een aanspreekpunt hebben waarmee ze hun zorgen kunnen bespreken, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat er een oordeel over wordt geveld of dat er consequenties aan vast zitten. Ik probeer om een afspraak altijd binnen twee dagen te plannen, om zo toegankelijk mogelijk te zijn. Ik kan goed luisteren en denk graag mee over lastige situaties die zich kunnen voordoen tijdens je studie.’

Rixt is bereikbaar op A.Polder@uva.nlExterne link, of 06 18 99 49 30.

Belle Jansen

Afbeelding Belle Jansen
Belle Jansen werkt sinds 2021 als communicatiemedewerker bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (FNWI) en is daarnaast ook yogadocente en freelance tekstschrijver.

'Geen idee wat je moet doen in (of door) een situatie waarin je ongewenst gedrag, zoals discriminatie, agressie of geweld, pesten of seksuele intimidatie, ervaart? Stuur me een bericht als je in een vertrouwelijk gesprek je verhaal bij mij kwijt wilt. Samen kunnen we praten over wat jou dwars zit en kijken wat je nodig hebt. Alles wat jij ervaart als ongewenst gedrag is het bespreken waard. Ook als je twijfelt over de grenzen op het gebied van ongewenst gedrag. Het kan gaan om een situatie waar je getuige van was of iets wat je zelf hebt meegemaakt. Als vertrouwenspersoon geef ik je de ruimte om je verhaal in vertrouwen en eventueel ook anoniem te vertellen en kan ik, als jij dat wilt, met je meedenken en je begeleiden op weg naar een oplossing.'

Belle is bereikbaar op B.k.jansen@uva.nlExterne link of 020-525 5512.