Welke opleiding volg je?

Contact opnemen met een vertrouwenspersoon

Laatst gewijzigd op 09-03-2023
Als je te maken hebt met ongewenst gedrag, kun je contact opnemen met iedere vertrouwenspersoon van de UvA, ongeacht bij welke faculteit je studeert.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Kies zelf je vertrouwenspersoon 

Je kunt zelf kiezen met welke van onderstaande vertrouwenspersonen je contact opneemt. Deze persoon hoeft niet bij jouw faculteit te werken. Ook tijdens de periode dat we (deels) thuis studeren in verband met de coronamaatregelen kun je bellen of mailen om een afspraak te maken voor een gesprek via Zoom of Skype.

Wil je eerst lezen hoe een vertrouwenspersoon te werk gaat? Dat kan op de pagina met informatie over vertrouwenspersonen.

Arjen Berkvens - coördinerend vertrouwenspersoon

Afbeelding van Arjen Berkvens
Arjen Berkvens

Vanaf 1 april is Arjen Berkvens coördinerend vertrouwenspersoon aan de UVA. In deze nieuwe functie zal Arjen een bijdrage leveren aan de verdere uitbouw en professionalisering van het werk van vertrouwenspersonen binnen de UVA.

'Ik ben zeer gemotiveerd om dit werk te doen. Het is van groot belang dat in een organisatie als een universiteit een veilige werksfeer heerst. Ongewenste omgangsvormen leiden tot grote schade bij medewerkers, studenten en aan de organisatie als geheel. Als iemand iets onprettigs meemaakt, moet dat in vertrouwen kunnen worden gemeld.'

Arjen is bereikbaar op a.berkvens@uva.nlExterne link.

Eloe Kingma

Afbeelding van Eloe Kingma
Eloe Kingma

Dr. E (Eloe) Kingma is sinds 1994 als managing director verbonden aan de Amsterdam School for Cultural Analysis van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 

‘Binnen de onderzoekschool ASCA fungeer ik al jarenlang als aanspreekpunt voor promovendi. Daardoor ben ik bekend met de delicate situatie die voortvloeit uit de machtsongelijkheid en afhankelijkheid waarmee veel medewerkers en studenten aan de universiteit te maken hebben. Ik deel graag mee over hoe om te gaan met eventuele conflicten en hopelijk kan ik bijdragen aan het in balans brengen van de verhoudingen. Daarnaast informeren wij als vertrouwenspersonen het bestuur en de medezeggenschapsorganen over wat er mis gaat op de werkvloer. Ik zou dan ook iedereen die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen willen aanmoedigen daar melding van te doen. Het is van belang dat die dingen boven tafel komen zodat het bestuur door adequaat en transparant te reageren het vertrouwen kan herstellen en versterken.’

Eloe is bereikbaar op E.Kingma@uva.nlExterne link of 020 525 38 74.

Marita Mathijsen

Afbeelding Marita Mathijsen
Marita Mathijsen

Prof. dr. M.T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. 

‘Een universiteit moet een veilige plek zijn, zowel voor medewerkers als voor studenten. Niemand zou er zich geïntimideerd, gediscrimineerd, bedreigd of uitgesloten moeten voelen. En toch gebeuren er ook aan een universiteit dingen waardoor je van je stuk gebracht wordt. Zoek dan hulp. Wij vertrouwenspersonen zijn ervoor om je te helpen met het vinden van een uitweg. Hoe delicaat je probleem ook is, je kunt bij ons terecht. We hebben geheimhoudingsplicht, dus wat je bespreekt blijft tussen ons en jou.'

'Als emeritus hoogleraar (Moderne Nederlandse Letterkunde) met een nulaanstelling denk ik een waardevolle invulling te kunnen geven aan de functie van vertrouwenspersoon. Ik heb geen belangen meer die kunnen botsen met kwesties die aan de orde komen. Seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie: ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat deze vormen van ongewenst gedrag niet getolereerd worden aan de Universiteit van Amsterdam.’

Marita is bereikbaar op M.T.C.Mathijsen-Verkooijen@uva.nlExterne link of 020 525 47 23.

Juliette Parlevliet

Juliette Parlevliet
Juliette L. Parlevliet

Juliette is klinisch geriater bij Amsterdam UMC, locatie AMC en coördinator OVV-3 bachelor Geneeskunde. Zij  werkt ook al jaren in het onderwijs voor de Faculteit der Geneeskunde (UvA). Ze heeft hier zelf ook gestudeerd.

“Als vertrouwenspersoon voor de geneeskundestudenten (Ba en Ma) hoop ik te bereiken, dat we met elkaar een nog prettigere omgeving kunnen creëren om te studeren. Dat we elkaar kunnen aanspreken op wat minder goed is gegaan. En dat we bij de ander checken hoe dingen overkomen. Alleen het voorval bespreken kan al heel waardevol zijn. Neem dus gerust contact met mij op.”

Juliette is alleen beschikbaar voor geneeskundestudenten en is bereikbaar op j.l.parlevliet@amsterdamumc.nlExterne link, 06-50051229

Mirjam Koelewijn

Portret Mirjam Koelewijn
Mirjam Koelewijn

Mirjam Koelewijn is werkzaam als ambtelijk secretaris bij Pedagogische en Onderwijswetenschappen (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen). 

‘Ik wil graag bijdragen aan een goede, gezonde en veilige leer- en werkomgeving en een fijne sfeer op de UvA. Ik bied graag een luisterend oor en begeleiding aan studenten die last hebben van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in werksituaties of tijdens de studie. Veiligheid, zorgvuldigheid en helderheid vind ik heel belangrijk. Dit staat dan ook centraal in mijn werk als vertrouwenspersoon.'

'Dankzij een aantal cursussen Geweldloze Communicatie / Verbindende Communicatie (ook wel: Nonviolent Communication) ben ik geoefend in het horen wat er bij de ander leeft. Ik kan mij snel een beeld vormen van situaties en de verschillende gevoelens en behoeften die daarin een rol spelen. Steeds weer merk ik dat dit waardevol is in mijn werk als vertrouwenspersoon. Als je ongewenst gedrag ervaart, op welke manier dan ook, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik ben het beste bereikbaar per mail. Als je mij een berichtje stuurt, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.’

Mirjam is bereikbaar op M.G.Koelewijn@uva.nlExterne link of 020 525 47 07.

Myrthe van Amstel

Afbeelding van Myrthe van Amstel
Myrthe van Amstel

Myrthe van Amstel, zelf UvA-alumna, werkt vanaf 2017 bij de UvA en is momenteel beleidsmedewerker onderwijs op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In het verleden is zij onder meer werkzaam geweest als HR-adviseur, opleidingscoördinator en docent/onderwijsontwikkelaar. 

Als vertrouwenspersoon wil zij collega’s en studenten een laagdrempelige mogelijkheid bieden om ongewenst gedrag te kunnen aankaarten. Iedereen die die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag kan bij haar terecht. Hoewel het als een grote stap kan voelen om naar een vertrouwenspersoon toe te gaan, wil Myrthe vooral benadrukken dat dit het niet is. Ze nodigt ook expliciet medewerkers en studenten van andere faculteiten uit om haar te benaderen. Het blijkt namelijk dat een enigszins externe blik soms wel prettig is.

Hoe verschillend de twee functies van Myrthe ook mogen zijn, ze hebben een belangrijk ding met elkaar gemeen: het verbeteren van de omstandigheden voor alle studenten en medewerkers: ‘Elke dag zet ik me er voor in om studeren en werken aan de UvA nog een stukje fijner te maken.’

Myrthe is bereikbaar op M.vanAmstel@uva.nlExterne link of 020 525 6017.

Erik van Arkel

afbeelding Erik van Arkel
Erik van Arkel

Erik van Arkel is coördinator bedrijfsvoering bij de afdeling Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en heeft een eigen bedrijf CATREAL.COM dat zich richt op het vergroten van de veerkracht van mensen en organisaties. 

‘Ik vind het belangrijk dat studenten in een veilige omgeving kunnen leren, en dat zij makkelijk bij hun docent terechtkunnen als er wat speelt. Maar ik weet ook dat er situaties zijn waar dat moeilijk is, niet kan, of iemand dat niet wilt. En dan is het belangrijk dat er iemand anders is die je in vertrouwen kunt nemen. Ik geef invulling aan mijn rol als vertrouwenspersoon door in de eerste plaats beschikbaar te zijn, het gesprek aan te gaan, en te luisteren zonder vooroordelen. Daarna probeer ik iemand verder te helpen op haar of zijn pad. Vaak merk ik dat mensen, voordat ze naar mij komen, al hebben geprobeerd om helemaal zelf hun probleem op te lossen. Wat mij betreft is dat niet nodig. Bij mij kun je dat waar je mee zit gewoon ter tafel brengen, ook als je het nog niet helemaal hebt uitgedacht.’

Erik is bereikbaar op e.vanarkel@uva.nlExterne link of 020 525 34 51.

Gerrie Veenstra

Afbeelding Gerrie Veenstra
Gerrie Veenstra

Gerrie Veenstra is huisarts en verbonden aan de ACTA (Faculteit der Tandheelkunde) als docent orale geneeskunde. 

‘Als huisarts was ik een vertrouwenspersoon voor vele patiënten. Ik heb veel persoonlijke verhalen gehoord, die niet altijd een veilige omgeving weergaven van het leven van een aantal mensen. Het luisteren en er zijn voor iemand, samen een oplossing zoeken is een belangrijk deel van mijn werk, eerst als huisarts en nu als vertrouwenspersoon. Laagdrempelig en vertrouwd. Ik hoop te kunnen bijdragen aan een veilige omgeving op de ACTA, zodat de werksfeer voor iedereen plezierig is.’

Gerrie is bereikbaar op gerrie.veenstra@acta.nlExterne link of 06 262 96 946 (wo, do).

Rixt Polder

Afbeelding Rixt Polder
Rixt Polder

Rixt Polder werkt als projectleider alumnirelaties bij Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds en is de vertrouwenspersoon voor medewerkers en studenten. 

‘Binnen de universiteit is het belangrijk dat studenten een aanspreekpunt hebben waarmee ze hun zorgen kunnen bespreken, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat er een oordeel over wordt geveld of dat er consequenties aan vast zitten. Ik probeer om een afspraak altijd binnen twee dagen te plannen, om zo toegankelijk mogelijk te zijn. Ik kan goed luisteren en denk graag mee over lastige situaties die zich kunnen voordoen tijdens je studie.’

Rixt is bereikbaar op A.Polder@uva.nlExterne link, of 06 18 99 49 30.

Belle Jansen

Afbeelding Belle Jansen
Belle Jansen

Belle Jansen werkt sinds 2021 als communicatiemedewerker bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (FNWI) en is daarnaast ook yogadocente en freelance tekstschrijver. 

'Geen idee wat je moet doen in (of door) een situatie waarin je ongewenst gedrag, zoals discriminatie, agressie of geweld, pesten of seksuele intimidatie, ervaart? Stuur me een bericht als je in een vertrouwelijk gesprek je verhaal bij mij kwijt wilt. Samen kunnen we praten over wat jou dwars zit en kijken wat je nodig hebt. Alles wat jij ervaart als ongewenst gedrag is het bespreken waard. Ook als je twijfelt over de grenzen op het gebied van ongewenst gedrag. Het kan gaan om een situatie waar je getuige van was of iets wat je zelf hebt meegemaakt. Als vertrouwenspersoon geef ik je de ruimte om je verhaal in vertrouwen en eventueel ook anoniem te vertellen en kan ik, als jij dat wilt, met je meedenken en je begeleiden op weg naar een oplossing.'

Belle is bereikbaar op B.k.jansen@uva.nlExterne link of 020-525 5512. 

Kristien van Lunen

Afbeelding Kristien van Lunen
Kristien van Lunen

Kristien van Lunen werkt als programmacoördinator bij de Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica (FNWI) en is daarnaast opgeleid tot coach. 

'Ik vind dat de UvA een veilige, gezonde en prettige leer- en werkomgeving moet zijn voor studenten en collega's. Als je echter te maken hebt met pesten, discriminatie, bedreiging, seksuele intimidatie of een andere vorm van ongewenst gedrag, dan is het goed als je met iemand in vertrouwen kunt praten. Je bent van harte welkom om met mij te komen praten. Ik zal naar je luisteren zonder te oordelen. Als je wilt, kan ik je helpen een moeilijke situatie op te lossen en je de informatie geven die je nodig hebt. Als je me mailt of belt, kunnen we binnen twee dagen een afspraak inplannen.'

Kristien is bereikbaar op c.a.p.vanlunen@uva.nlExterne link of 06 28957732.

Barbera Rosenhart-Meurs

Afbeelding Barbera Rosenhart-Meurs
Barbera Rosenhart-Meurs

Barbera Rosenhart-Meurs is sinds 2009 werkzaam als coördinator en docent bij de mastertrack Training & Development bij Psychologie. Zij geeft daar trainingen in trainersvaardigheden, geeft supervisie aan de studenttrainers en coördineert de gehele track. 

'Ik vind een goede sfeer en fijne contacten op het werk of in de studie belangrijk en vind het erg als iemand zich hier onveilig voelt door ongewenst gedrag zoals agressie, pesten of (seksuele) intimidatie. Het is dan belangrijk dat iemand zijn ei kwijt kan, zonder meteen in ingewikkelde of ongewenste procedures terecht te komen. Ik hoop dat ik daarin op een vertrouwelijke, informele en laagdrempelige manier kan helpen door naar je verhaal te luisteren en met je mee te denken.'

Barbera is bereikbaar op b.rosenhart@uva.nlExterne link.

Sanne Lagziel-de Munck

Vertrouwenspersonen Sanne Lagziel-de Munck
Sanne Lagziel-de Munck

Sanne Lagziel-de Munck studeerde Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de UvA en African Studies aan de Universiteit van Kopenhagen. Sinds 2018 werkt ze bij de Faculteit van Economie en Bedrijfskunde. Eerst bij de onderwijsbalie en nu als studieadviseur.

'Ik ben graag een luisterend oor voor de mensen om mij heen en ben er ook om naar jouw verhaal te luisteren. Soms kan het al zo fijn zijn om even je hart te kunnen luchten! Daarna kunnen we eventueel kijken naar welke mogelijkheden je hebt om ongewenst gedrag aan te kaarten en welke daarvan het beste bij jou past. Alles in jouw tempo.

De universiteit moet een fijne en veilige plek zijn waar iedereen met plezier werkt en studeert. Op het moment dat iemand over je grenzen heen gaat, vind ik het belangrijk dat ik als vertrouwenspersoon jouw een laagdrempelige mogelijkheid geef om hierover te praten. Dus neem vooral contact op dan kijken we samen verder.'

Sanne is bereikbaar op r.w.demunck@uva.nlExterne link en op 020 525 4403.

Asli Özgen

Portret Asli Özgen
Asli Özgen (Foto: Bob Bronshoff)

'Een vertrouwenspersoon luistert allereerst in alle vertrouwelijkheid naar je en denkt mee over wat er gedaan kan worden. De definitie van ongewenst gedrag is vrij breed, het kan agressie, intimidatie, discriminatie, seksuele intimidatie en verkrachting behelzen. Wat centraal staat in de definitie van ongewenst gedrag is dat het, ongeacht de bedoelingen erachter, als grensoverschrijdend wordt ervaren. In dergelijke gevallen kunnen studenten terecht bij een vertrouwenspersoon om over hun ervaringen te praten.

Als jonge vrouwelijke academicus uit de zogeheten ‘Global South’ ben ik me bewust van de blijvende noodzaak van een gezonde, veilige en verrijkende studie- en werkomgeving. Mijn belangrijkste motivatie is om hier een actieve rol in te spelen, op een zorgzame, mondige manier. Ik zie vooral hoe met name internationale studenten voor extra uitdagingen kunnen komen te staan wanneer zij te maken krijgen met ongewenst gedrag. Zij beschikken meestal niet over dezelfde sociale ondersteuningsnetwerken van vrienden en familie als hun Nederlandse medestudenten; en het niet spreken van de lokale taal kan de processen om hulp te zoeken buiten de universiteit bemoeilijken. Het is mijn doel om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Mocht jij ongewenst gedrag hebben ervaren dan kun mij bereiken via a.ozgen-havekotte@uva.nlExterne link. Ik spreek Engels, Nederlands en Turks.

Danny Otto

Portret Danny Otto
Fotograaf: Suzanne Blanchard

Danny heeft Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie gestudeerd en Contemporary Asian Studies (beide UvA). Sinds 2019 is hij werkzaam bij Economie en Bedrijfskunde. Sinds 2021 als studieadviseur en daarvoor als Admissions Officer.

'Ik stel mezelf graag beschikbaar voor een ieder die behoefte heeft om zijn verhaal te doen. Met veel aandacht, geduld en zonder oordeel sta ik je bij en begeleid ik je bij het maken van de meest passende keuze voor jouw situatie. Jij bepaalt wat dat betekent en wat het beste voelt voor jou.

In mijn rol als studieadviseur merk ik dat er verschillen zijn tussen culturen, omgeving en opvoeding die van invloed zijn op hoe makkelijk je praat over lastige situaties. Dat dienen we natuurlijk te omarmen en te respecteren. Tegelijkertijd is het belangrijk om te kijken hoe we de drempel voor een ieder kunnen verlagen of wegnemen. Studeren hoort een periode te zijn waarin je je goed voelt, je je ontwikkelt en bekrachtigd voelt. Iedereen verdient het om daar zo veel mogelijk ruimte in te krijgen.' 

Danny is bereikbaar op d.s.n.otto@uva.nlExterne link