Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Economics & Business Logo

Bericht van het Dagelijks Bestuur / FSR: situatie in Israël en de Palestijnse gebieden maakt veel emoties los

Gepubliceerd op 22-11-2023
Afgelopen weken heeft een incident bij een buluitreiking, een demonstratie op de campus en de publiciteit hierover veel emoties losgemaakt, ook binnen onze academische gemeenschap. Er is boosheid, er zijn angsten, er zijn zorgen, er is ongemak, verdriet en pijn. Door persoonlijke betrokkenheid via familie, vrienden of andere connecties.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Door ons internationale karakter en diversiteit van de studenten kunnen emoties, perspectieven en meningen verschillen. Van belang is dat we met elkaar in dialoog moeten blijven, waarbij naar elkaar luisteren net zo belangrijk is als spreken.

We zijn trots op onze diversiteit en het feit dat we open staan voor dialoog en onze maatschappelijke betrokkenheid. Laten we ook in deze turbulente tijd oog hebben voor elkaars meningen en gevoelens. Samen zorgen we voor een veilige, vreedzame en prettige werk- en studieomgeving. Dit is een essentiële waarde waar wij ons voor inzetten. Wij hopen op een snelle de-escalatie van gewapende conflicten in de wereld.

Mocht je hulp of steun nodig hebben dan kun je altijd terecht bij de studieadviseurs, een vertrouwenspersoon en je medestudenten van de Facultaire Studentenraad.