What is your study programme?
Information for
[ enrolled students ]
What is your study programme?
Colloquium credits

Presentatie Masterthese - Sannah Kappé - Brain & cognition

Last modified on 06-06-2024 16:02
Het effect van cognitief functioneren en psychische klachten op terugvalrisico bij patiënten met een stoornis in polymiddelengebruik
Show information for your study programme
You're currently viewing general information. Choose your study programme to see additional information that's specific to your study programme, such as deadlines, regulations and contact details.
What is your study programme?
Start date
14-06-2024 12:00
End date
14-06-2024 13:00
Location

Roeterseilandcampus - Gebouw G, Straat: Nieuwe Achtergracht 129-B, Ruimte: S.01

Een stoornis in polymiddelengebruik komt veel voor onder mensen met verslavingsproblematiek en wordt geassocieerd met ernstige cognitieve stoornissen en psychische klachten, waardoor deze patiëntengroep een groter risico loopt op ongunstige behandeluitkomsten. Kwaliteit van leven is een  relevant behandelresultaat, maar er is weinig onderzoek gedaan met de relatie naar cognitief functioneren en psychische klachten bij polymiddelengebruikers. Daarom onderzochten we het effect van cognitief functioneren en psychische klachten op terugvalpercentages en op veranderingen in kwaliteit van leven tijdens een klinische behandeling bij polymiddelengebruikers. De ernst van psychische klachten werd bij de intake beoordeeld met de Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) en het cognitief functioneren met de Montreal Cognitive Assessment (MoCA) tijdens de eerste week van de behandeling. Terugval werd gedurende de behandeling (van 6 weken) gemonitord, en kwaliteit van leven werd gemeten met de Manchester Short Assessment of quality of life (MANSA) bij de intake en zes weken na de behandeling. De resultaten van de regressieanalyses toonden aan dat psychische klachten en cognitief functioneren een terugval tijdens de behandeling niet voorspelden. Het optreden van ernstige psychische klachten bij de intake voorspelde significant kleinere verbeteringen in kwaliteit van leven, terwijl cognitief functioneren niet van invloed was op veranderingen in kwaliteit van leven na de klinische behandeling. Het identificeren van risicofactoren bij polymiddelengebruikers en onderzoek naar kwaliteit van leven als behandeluitkomst is belangrijk voor het evalueren van herstel en het optimaliseren van interventies, maar onderzoek met grotere steekproeven is noodzakelijk.