Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Binnenplaats van de Oudemanhuispoort

Reactie CvB op gebeurtenissen 13 mei 2024

Gepubliceerd op 13-05-2024 21:00
Het CvB van de UvA is geschokt over de manier waarop een vreedzaam protest is gekaapt door gewelddadige elementen die hun eigen ‘demonstratierecht’ misbruiken en de grondrechten van anderen, inclusief de media, ontkennen. Het is onaanvaardbaar dat medewerkers en studenten belaagd en bedreigd worden en hun werk- of studieplek moeten verlaten. Niemand heeft zoveel gelijk dat dit gedrag geoorloofd is
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Vanochtend was er een demonstratie bij universiteitsgebouwen, voornamelijk gebouwen op het Roeterseiland, opgezet als ‘walk-out’ waar studenten en staf van de UvA die woedend zijn over de oorlog in Gaza en het beëindigen van de bezettingen van de UvA gebouwen, aan hebben deelgenomen. Het CvB deelt de ontzetting. De demonstratie is ordelijk verlopen, door de intentie van de deelnemers maar zeker ook door de inzet van de organisatoren. Het CvB heeft daar waardering voor en heeft dat ook aan de organisatie laten weten.

Toen de walk-out was afgelopen is een groot deel van de deelnemers vertrokken. Een deel is achtergebleven en bij deze groep hebben zich nieuwe mensen gevoegd. De sfeer sloeg onmiddellijk om, er werden weer gezichtsbedekkingen gedragen en meerdere gebouwen op Roeterseiland werden binnengedrongen door in het zwart geklede en gemaskerde mensen. Zij hebben de in- en uitgangen, waaronder nooduitgangen, gebarricadeerd waardoor er een voor alle aanwezigen in het pand onveilige situatie is ontstaan. Er is sprake van moedwillige vernieling overal. Hiertegen heeft de UvA aangifte gedaan van huisvredebreuk en vernieling. Naast het barricaderen is het Library Learning Centre in de hal gesloopt en is men diverse etages binnengedrongen waaronder die van het College van Bestuur.

Het CvB staat geen bezettingen, blokkades, barricaderingen en overnachtingen toe in en om de gebouwen van de universiteit. Over samenwerken met externe organisaties voeren we het gesprek met onze eigen mensen binnen onze bestaande overlegstructuren. Deze gesprekken lopen al en worden de komende weken geïntensiveerd.

Het CvB kan nu geen verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van allen die zich op de campus bevinden. Om die reden zal er dinsdag en woensdag geen onderwijs plaatsvinden aan de UvA. De gebouwen op alle campussen zijn gesloten. We verwachten van docenten niet dat ze op deze korte termijn hun onderwijs online kunnen geven. Studenten kunnen op Canvas meer informatie vinden. Dit geldt voor alle faculteiten met uitzondering van Geneeskunde en Tandheelkunde.

Waar kan ik terecht als ik me onveilig voel?

Bij acute fysieke bedreiging of noodgevallen

Bel de beveiliging: 020 525 2222

Dit nummer is niet bedoeld voor algemene, niet-acute vragen over veiligheid. 

Bij vragen of zorgen

Je kunt op verschillende plekken terecht. Bijvoorbeeld bij de studieadviseur, de studentenpsycholoog of de vertrouwenspersonen. Kijk waar je terecht kunt.

Tot slot worden er op diverse plekken binnen de UvA gesprekken georganiseerd waarin gelegenheid is om te praten over de recente gebeurtenissen. Houd de agenda in de gaten