Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Roeterseilandcampus

Stappen UvA naar aanleiding van de protesten

Gepubliceerd op 20-05-2024
Bericht van het CvB en de decanen aan studenten en medewerkers op 20 mei.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Beste collega’s en studenten, 

De gebeurtenissen op de campus hebben jullie en ons diep geraakt. In gesprekken die wij voeren en veel mails die wij ontvangen, ervaren we de woede en pijn over het politieoptreden op de campus, over studenten en medewerkers die zich niet veilig voelen, over verstoringen van ons onderwijs, over het ongekende geweld van het Israëlische leger in Gaza en de vernietiging van de educatieve infrastructuur, over de Israëlische gijzelaars die nog niet zijn bevrijd, het uitblijven van een staakt-het-vuren en waarom de universiteit de banden met Israël niet verbreekt.

We zijn een maatschappelijk betrokken en kritische universiteit. Juist dat unieke kenmerk leidt nu tot grote verdeeldheid en wantrouwen. We komen tegenover elkaar te staan, zijn niet meer altijd in staat om met elkaar het gesprek aan te gaan. Veel mensen zijn daar bezorgd over. 

Wat in Gaza gebeurt is verschrikkelijk en het houdt maar niet op. We hebben de oproep van studenten en medewerkers heel goed begrepen: de UvA moet iets doen, dat past bij de rol van een betrokken en kritische universiteit. En tegelijk zijn de meningen verdeeld over wat we dan precies moeten doen. We gaan daarom aan de slag met de volgende acties:

Allereerst vervolgen we de komende weken gesprekken met collega’s en studenten. Over wat er nu binnen de universiteit gebeurt, hoe mensen dat ervaren, hoe we kunnen de-escaleren en hoe we met elkaar weer verder kunnen en het vertrouwen kunnen herstellen. Om misverstanden te voorkomen: dat doen we met al onze studenten en medewerkers. Dus ook met degenen die (vreedzaam) actie hebben gevoerd. De eerste gesprekken voor deze week zijn inmiddels gepland.

Ten tweede willen we met elkaar in gesprek over hoe we ruimte bieden aan stemmen en protest en tegelijkertijd een veilige omgeving garanderen voor iedereen. Die gesprekken kunnen leiden tot aanpassingen, maar zullen in ieder geval leiden tot verheldering van de afspraken over hoe we met elkaar omgaan op de campus (waaronder onze huisregels).

En als derde gaan we nog deze week aan de slag met de criteria om (internationale) samenwerking op ethische aspecten te kunnen beoordelen. We willen wetenschappelijke verbindingen zoveel mogelijk in stand houden, maar alleen binnen ethische kaders, waaronder de mensenrechten. We hebben op dit moment onvoldoende handvatten om dit zorgvuldig te kunnen beoordelen. In alle faculteiten zullen er brede, inclusieve dialogen in de vorm van ronde tafels worden georganiseerd, zodat we binnen een aantal weken een aangepast ethisch kader hebben voor externe samenwerking, waaraan nieuwe en bestaande projecten zullen worden getoetst. Tot de aanpassing van ons ethisch kader klaar is, zullen we geen nieuwe samenwerkingen aangaan in gebieden die in oorlog verkeren. Het kader is voor het einde van dit collegejaar klaar.

Tot slot roepen we iedereen op om te zorgen voor een veilige universiteit voor ons allemaal. Spreek je uit maar houd ook rekening met elkaar. Ga in gesprek, maar luister ook naar collega’s en studenten met een andere mening. Wij gaan als bestuur van de universiteit graag het gesprek met jullie aan. We zijn samen verantwoordelijk om een manier te vinden om verder te komen.

Het College van Bestuur
Geert ten Dam, voorzitter
Jan Lintsen, vice-voorzitter
Peter-Paul Verbeek, rector
Leon van de Zande, secretaris

Roel Beetsma, decaan Economie en Bedrijfskunde
Mireille van Eechoud, decaan Rechtsgeleerdheid
Agneta Fischer, decaan Maatschappij- en gedragswetenschappen
Marieke de Goede, decaan Geesteswetenschappen
Hans Romijn, decaan Tandheelkunde
Yvo Roos, decaan Geneeskunde
Peter van Tienderen, decaan Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Veelgestelde vragen

Op uva.nl/demonstratiesExterne link vind je meer informatie en duiding met betrekking tot de demonstraties en over de huidige situatie op de campus.  

Waar kan ik terecht als ik me onveilig voel?

Bij acute fysieke bedreiging of noodgevallen

Bel de beveiliging: 020 525 2222

Dit nummer is niet bedoeld voor algemene, niet-acute vragen over veiligheid. 

Bij vragen of zorgen

Je kunt op verschillende plekken terecht. Bijvoorbeeld bij de studieadviseur, de studentenpsycholoog of de vertrouwenspersonen. Kijk waar je terecht kunt.

Tot slot worden er op diverse plekken binnen de UvA gesprekken georganiseerd waarin gelegenheid is om te praten over de recente gebeurtenissen. Houd de agenda in de gaten