Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Situatie Israël en Palestijnse gebieden

Gepubliceerd op 17-01-2024
De oorlog tussen Israël en Hamas duurt helaas nog steeds voort. Ook op de UvA houdt het de gemoederen nog bezig. Op de campussen is er daarom ruimte om met elkaar gesprekken over de achtergrond en context van het complexe conflict te voeren. Die gesprekken kunnen worden georganiseerd door medewerkers en studenten.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Het is belangrijk dat we die gesprekken op een manier voeren die veilig voelt voor iedereen op de UvA, ongeacht je afkomst, achtergrond of overtuiging

Het is als universiteit onze taak het conflict te duiden, door middel van onze wetenschappelijke expertise, en door deelname aan het publieke debat in de media. Ook bieden we ruimte voor de discussie in onze eigen gemeenschap, door middel van bijeenkomsten en lezingen, bijvoorbeeld tijdens teach-ins en dialoogsessies.

Voer een veilig gesprek

Het is niet gemakkelijk om een debat te voeren wanneer de emotionele betrokkenheid van de deelnemers zo hoog is. We vertrouwen erop dat iedereen meehelpt om ook dit gesprek op een open, respectvolle en geïnformeerde wijze te voeren. We mogen het met elkaar oneens zijn, maar zonder daarbij de ervaring en pijn van de ander te negeren of te ontkennen, of elkaar te discrimineren.

Houd bij het organiseren van een evenement rekening met de regels, richtlijnen en de gedragscodeExterne link van de UvA en vergeet niet een aanvraag in te dienen bij Facility ServicesExterne link.

Belangrijkste huis- en gedragsregels op een rij

Hier vind je de belangrijkste huis- en gedragsregels van de UvA (pdf) met een korte toelichting. 

De rol van de universiteit

In de afgelopen tijd hebben we ons de vraag gesteld wat de rol van de universiteit zou moeten zijn in deze complexe situatie. Onze conclusie is dat we geen stelling willen nemen. Lees in de brief van het CvB en de decanen waarom.