Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Impact van demonstraties op de campus

Gepubliceerd op 08-05-2024 23:00
Afgelopen week vonden er op de UvA-campus demonstraties en bezettingen plaats die helaas door de politie moesten worden beëindigd. De impact van de gebeurtenissen deze week is groot, voor de hele UvA-gemeenschap. Het bestuur betreurt het in hoge mate dat de inzet van politie onvermijdelijk is gebleken.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Het is overduidelijk dat er veel emoties en veel verschillende meningen leven onder studenten en medewerkers. Over één ding zijn we het allemaal eens: de oorlog in Gaza is verschrikkelijk en de gevolgen zijn desastreus.

De oorlog in Gaza raakt ons allemaal zeer en wij begrijpen de gevoelens van woede en onmacht. Die woede en onmacht vertaalde zich deze week in de demonstraties, helaas op een wijze die politieoptreden nodig maakte. En dat leidde tot nieuwe woede en onbegrip over juist dat optreden. Hoe doorbreken we deze vicieuze cirkel? 

Het is essentieel dat we ondanks deze spanningen met elkaar in gesprek blijven over de dilemma’s rond de oorlog en we blijven openstaan voor elkaars zorgen, boosheid en gevoelens van onmacht. Het bestuur voelt een grote verantwoordelijkheid om hiervoor een veilige omgeving te bieden. Het is juist nu van groot belang dat we als academische gemeenschap gezamenlijk onze waarden vasthouden: luisteren, vrijheid bieden om ongehinderd vragen te stellen en kritisch te zijn, of juist niets te vinden, willen leren en debatteren – met aandacht voor ieders inbreng, achtergrond en overtuiging, vrij van intimidatie en intolerantie. 

Naast de grote vragen zijn er ook kleine vragen: het is ook duidelijk dat studenten en medewerkers vragen hebben over de gebeurtenissen van deze week en de gevolgen ervan. Ook leven er praktische vragen: hoe zit het met de openstelling van de gebouwen? Kan ik veilig naar de campus? Gaan mijn colleges wel door? Bij wie kan ik terecht met praktische vragen of problemen waar ik tegenaan loop?  

Het advies aan medewerkers is op dit moment zorgen en vragen in eerste instantie met je leidinggevende te bespreken, ook al zal die in veel gevallen ook nog lang niet alles precies weten. Voor studenten geldt het advies de informatiekanalen van hun opleiding in de gaten te houden. 

UvA-gebouwen gesloten tot maandag 

 Alle UvA-gebouwen – ook de Universiteitsbibliotheek – blijven in elk geval gesloten tot maandag 13 mei. Er is nog geen informatie over de toegankelijkheid van de onderwijsgebouwen van de Oudemanhuispoort. Informatie over het doorgaan van colleges volgt zodra er meer duidelijk is. 

Wij doen ons uiterste best de komende dagen iedereen goed op de hoogte te houden.  

Op deze paginaExterne link vind je een overzicht van nieuws en andere relevante informatie over deze gebeurtenissen.