Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Demonstratie op Science Park 904

Gepubliceerd op 25-04-2024
Op donderdag 25 april heeft er een demonstratie plaatsgevonden in en rondom Science Park 904. Hier was geen toestemming voor verleend. De demonstratie was luidruchtig, maar er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De demonstratie bestond een groep van ongeveer twintig personen onder de naam Sit-in for Palestine, die willen dat de academische banden van de UvA en de VU met Israël worden verbroken. Ondanks dat het overlast veroorzaakte en een aantal demonstranten gezichtsbedekking droegen, is er na intern overleg besloten om in te zetten op de-escalatie.

De actie vond plaats in de centrale hal van SP904 en kort op de 1e etage, waaronder de studieplekken van de UB. Omdat er reden was om aan te nemen dat ze ook naar LAB42 zouden gaan, is besloten de deuren van dat pand voortijdig te sluiten. De demonstranten zijn daarna uit eigen beweging vertrokken.

Mocht je naar aanleiding van deze gebeurtenis met iemand willen spreken, wend je dan tot de studieadviseur van je opleiding of een vertrouwenspersoon. 

Vertrouwenspersonen