Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Demonstratie op Roeterseilandcampus

Gepubliceerd op 26-04-2024 09:00
Er heeft gistermiddag een demonstratie plaatsgevonden in hal A op de Roeterseilandcampus (REC). Hier was geen toestemming voor verleend.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De demonstratie bestond uit een groep van ongeveer 25-45 personen, die wil dat de academische banden van de UvA met Israël worden verbroken. De actie vond plaats in de hal van REC A. De UvA heeft de demonstranten gewezen op de huisregels, waarna een aantal spandoeken met aanstootgevende leuzen door de demonstranten is weggehaald en is gestopt van het gebruik van geluidsversterkers. Om 17.00 uur vond een ‘teach in’ plaats, waarna de demonstranten uit eigen beweging zijn vertrokken.  

Wij betreuren het ten zeerste als medewerkers en studenten hinder van de demonstratie hebben ondervonden of deze als intimiderend hebben ervaren. 

De UvA doet er alles aan om de dialoog en het academisch gesprek over de oorlog in Gaza te faciliteren. We verwachten wel dat dat gebeurt in overeenstemming met de wet en de gedragsregelsExterne link van de UvA. Dat betekent dus geen gezichtsbedekking binnen openbare gebouwen en geen leuzen en vlaggen waaraan mensen aanstoot kunnen nemen. Zie ook het interviewExterne link over de protesten dat onlangs met de rector is gehouden. 

Mocht je naar aanleiding van deze gebeurtenis met iemand willen spreken, neem dan contact op met je leidinggevende of een vertrouwenspersoon

De oorlog in Gaza heeft grote impact op studenten en medewerkers binnen onze gemeenschap. De UvA heeft een fondsExterne link ingericht om op verschillende manieren hulp te bieden.