Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Constructieve dialoog komt op gang

Gepubliceerd op 24-05-2024
Na twee bewogen weken, heeft deze week in het teken gestaan van tientallen constructieve gesprekken: bestuur met studenten en medewerkers, medewerkers in team- of bijvoorbeeld vakgroepgesprekken en studenten met studieadviseurs. Soms emotionele gesprekken met collega’s die zich zorgen maken, en soms ook felle discussies. Het was goed om te merken dat de weg naar het gesprek weer gevonden is.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Deze week was ook de eerste bijeenkomst in een reeks ‘Campus Dialoog lunchsessies’, georganiseerd door het Centrale Diversity Office. Op donderdag 30 mei is de volgende sessie, hier kun je je nog voor aanmelden.

Volgende Campus Dialogues

De komende tijd, maar vooral na de tentamenweek, zullen er bij de faculteiten nog veel meer gesprekken plaatsvinden. Wil je zelf ook in gesprek, ga dan na bij je opleiding of faculteit op welke manieren dat kan. Studenten en medewerkers kunnen ook deelnemen aan een online inloopuur om de impact van de gebeurtenissen op werk en studie te delen. De planning van de rondetafelgesprekken over het ‘ethisch kader samenwerking derden’ volgt nog.

Vreedzaam protest

Afgelopen dagen hebben studenten bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) en Amsterdam University College (AUC) gedemonstreerd. Hierbij is een tent opgezet op het Science Park en er waren enkele spandoeken. De protesten zijn rustig en vreedzaam verlopen en de decaan en vice-decaan van de faculteit FNWI hebben tijdens dit protest ook met studenten gesproken. In goed overleg zijn de studenten aan het eind van de dag weer vertrokken.

Uitleg

In veel van de gevoerde gesprekken werden vragen gesteld over het verloop van de acties en bijvoorbeeld ook over het politieoptreden. Op uva.nl/demonstraties/veelgestelde vragenExterne link vind je meer informatie en duiding met betrekking tot de demonstraties en over de huidige situatie op de campus.

Waar kan ik terecht als ik me onveilig voel?

Bij acute fysieke bedreiging of noodgevallen

Bel de beveiliging: 020 525 2222

Dit nummer is niet bedoeld voor algemene, niet-acute vragen over veiligheid. 

Bij vragen of zorgen

Je kunt op verschillende plekken terecht. Bijvoorbeeld bij de studieadviseur, de studentenpsycholoog of de vertrouwenspersonen. Kijk waar je terecht kunt.

Tot slot worden er op diverse plekken binnen de UvA gesprekken georganiseerd waarin gelegenheid is om te praten over de recente gebeurtenissen. Houd de agenda in de gaten