Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Juliette Parlevliet, vertrouwenspersoon Faculteit der Geneeskunde UvA, Amsterdam UMC, locatie AMC.

“Melders willen vooral dat de sociale veiligheid verbetert”

Gepubliceerd op 31-03-2023 17:47
Juliette Parlevliet begon een jaar geleden als vertrouwenspersoon voor studenten bij Amsterdam UMC, locatie AMC. Wat is haar het afgelopen jaar opgevallen? En waar ziet zij nog verbeteringen?
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Hoe kijk je terug op je eerste jaar als vertrouwenspersoon voor de faculteit?

“Goed! Ik heb het idee dat veel mensen open en positief staan tegenover de vertrouwenspersoon voor de studenten. Er is behoorlijk wat aandacht geweest toen ik mijn voorganger opvolgde en ook toen de app #zouikwatzeggen? gelanceerd werd. Ik krijg studenten doorverwezen door verschillende partijen en dat vind ik een goed teken. Ook opleiders en begeleiders nemen contact op om te overleggen als ze zich zorgen maken of als ze willen sparren over hoe ze iets kunnen aanpakken. Soms schrik ik van de meldingen (‘dat dit speelt op onze faculteit’) en soms pak ik – natuurlijk alleen met toestemming van de melder – de handschoen op om ergens verandering in te brengen. Wat mij steunt is dat eigenlijk iedereen die ik benader om iets te mogen vertellen over mijn functie daar open voor staat. Dit jaar was dat vooral kennismaken en laten weten dat ik er ben. In de komende jaren hoop ik ook ruimte te krijgen om inhoudelijk wat toe te voegen zoals voorlichting over gewenste omgangsvormen en hoe je je zou kunnen uitspreken als je iets zou willen veranderen.”

Wat valt je op? 

“Dat de studenten mij weten te vinden, al heb ik het idee dat er nog veel meldingen niet gedaan worden. Dat maak ik op uit de resultaten van het onderzoek van De Geneeskundestudent en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Als ik het aantal meldingen vergelijk met het aantal studenten dat rondloopt op de faculteit, dan zijn er waarschijnlijk helaas nog best veel studenten die nog geen melding (durven) doen.”

Wat zou je nog graag tegen studenten willen zeggen?

“Alles wat je bespreekt met een vertrouwenspersoon is vertrouwelijk, tenzij er sprake is van een strafbaar feit en ook dan kunnen we bespreken hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Alleen overleggen is ook een optie. En als de drempel te hoog lijkt om met een vertrouwenspersoon contact op te nemen, kijk dan eens of je met een van de studentambassadeurs zou willen praten. De melders die ik spreek, zijn krachtige studenten die graag willen dat de sociale veiligheid in de zorg en in de faculteit verbetert. Niet alleen voor henzelf, maar vooral ook voor medestudenten. Ik hoor wel eens dat alle aandacht voor sociale veiligheid gekunsteld voelt, maar ik denk dat het noodzakelijk is en dat het een positief effect zal hebben op de professional in de zorg en op de mens buiten het ziekenhuis.”

Leg contact met vertrouwenspersoon Juliette en/of download de app #zouikwatzeggen? Hierin staat informatie over ongewenste omgangsvormen, tips om hiermee om te gaan en je kunt via de app (eventueel anoniem) een melding doen en contact opnemen met de studentambassadeurs en de vertrouwenspersoon.