Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Meer meldingen van ongewenst gedrag: bewustwording toegenomen

Gepubliceerd op 05-07-2023
Het aantal studenten dat een melding doet van ongewenst gedrag neemt toe. Hoe gek dat ook klinkt, dat is een positieve ontwikkeling. Ombudsfunctionaris Samera Ouchene: ‘We vermoeden dat studenten vaker een melding doen, doordat de bewustwording over ongewenst gedrag is toegenomen'.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

'Het investeren in gewenst gedrag en preventie blijft uiteraard belangrijk. Maar áls het mis gaat, is het belangrijk dat studenten bekend zijn met de mogelijkheid om een melding te doen en hulp in te schakelen’.

Het aantal meldingen zal waarschijnlijk verder stijgen

In 2022 deden 36 studenten een melding bij de Ombudsfunctionaris: nog geen 0,1% van alle UvA-studenten. Bij de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen hebben 98 studenten zich gemeld. Samera verwacht dat het aantal in 2023 nog verder zal stijgen: ‘Uit de studentenmonitor en uit landelijk onderzoek weten we dat veel meer studenten ongewenst gedrag ervaren.’

Weet jij waar je terecht kunt als je ongewenst gedrag ervaart?

Wanneer ga je naar je studieadviseur of studentendecaan? Wanneer neem je contact op met een vertrouwenspersoon? En waarvoor klop je aan bij de ombudsfunctionaris?  Ga naar meer informatie over hulp bij ongewenst gedrag op deze website. In de gedragscode van de UvA (pdf) lees je meer over de gedragsregels bij de UvA.

Waarover gaan meldingen?

Binnen de UvA zien we dat vrouwelijke studenten vaker ongewenst gedrag ervaren dan mannelijke en internationale studenten vaker ongewenst gedrag ervaren dan Nederlandse. Het merendeel van de meldingen gaat over agressie en intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of vastlopen in regelgeving, procedures en beleid.

Zie voor meer informatie ook het jaarverslag van de Ombudsfunctionaris (pdf) en het jaarverslag van de Vertrouwenspersonen (pdf).