Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Hoe de CO2-voetafdruk van de UvA is opgebouwd

Gepubliceerd op 21-03-2023 18:13
Verduurzaming is een belangrijk thema voor de UvA. Naast het doen van onderzoek en het geven van onderwijs over duurzaamheid, wordt dagelijks gewerkt aan de verduurzaming van de universiteit zelf. Ons doel is om in de komende vijf jaar onze ecologische afdruk te verkleinen met 25% en in 2040 willen we de doelen uit het Parijsakkoord hebben bereikt.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Jaarlijks stoot de UvA 47.718 ton CO2 uit. De opbouw van deze uitstoot hebben we in kaart gebracht om effectieve maatregelen te kunnen kiezen. De infographic geeft weer hoe de CO2-uitstoot van de universiteit is opgebouwdExterne link.

Om de impact te reduceren worden allerlei maatregelen genomen, van herbruikbare koffiebekers tot aardgasvrije campussenExterne link. We focussen op maatregelen waarmee we de meeste uitstoot zo snel mogelijk kunnen terugdringen. De eigen uitstoot is dus leidend, maar we wegen ook de maatschappij-brede impact van een categorie mee. In dit artikel wordt een deel van onze doelstellingen en maatregelen genoemd. Een volledig overzicht is te vinden in het white paper duurzaamheidExterne link en de bijlage met bedrijfsvoeringsdoelstellingen.

Focus op energiegebruik

De komende jaren ligt de focus op het terugdringen van het energieverbruik voor de gebouwen. Hoewel deze vervuiling niet het meest zichtbaar is, bepaalt het huidige energieverbruik wel bijna 40% van de totale CO2-uitstoot van de universiteit. Om hier onze uitstoot verlagen werken o.a. aan aardgasvrije campussen, nemen we energiebesparende maatregelen en gaan we deels onze eigen energie opwekken.

Buitenlandse dienstreizen

Het bezoeken van internationale congressen is onderdeel van het werk van onderzoekers. Deze buitenlandse dienstreizen zorgen echter wel voor 6,2% van onze totale CO2-uitstoot. Om CO2-uitstoot van dienstreizen terug te dringen hebben we afgesprokenExterne link om de trein te nemen wanneer de bestemming binnen zes uur bereikbaar is, en is de trein de voorkeursoptie bij reizen tot acht uur. Dit zijn de eerste maatregelen gericht op een reductie van de uitstoot van dienstreizen. Hiermee willen we bereiken dat de uitstoot van dienstreizen in 2026 tenminste 25% lager is dan in 2019.

Voedsel

Voedsel is een opvallende categorie, want hoewel voedselproductie mondiaal een belangrijke factor is voor klimaatverandering, bepaalt dit voor de UvA slechts 1,2% van onze CO2-uitstoot. De reden hiervoor is simpel: de UvA biedt lunch en avondeten aan, maar veel studenten en medewerkers nemen hun eigen voedsel mee naar de campus. Omdat het verduurzamen van ons voedselsysteem in breder perspectief enorm belangrijk is zullen we ook op dit punt verduurzamen. In 2026 willen we de uitstoot van o.a. het in de kantine verkochte voedsel hebben verlaagd met 25% ten opzichte van 2019. Om dit te bereiken bieden we steeds meer vegetarische en veganistische opties aan en alleen nog voedsel dat verantwoord is geproduceerd.

Meer informatie