Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Bericht van Dagelijks bestuur FGw over oorlog Israël-Hamas

Gepubliceerd op 16-11-2023 09:33
Het is begrijpelijk dat studenten ook op de campus de gebeurtenissen in het Midden-Oosten willen bespreken en proberen te duiden; dit conflict heeft lange, complexe geschiedenissen. Dat gesprek op de campus verwelkomen we; en er is ook ruimte om zich te onthouden van duiding of stellingname.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Er zijn veel verschillende visies en meningen over dit thema. Daarom is het belangrijk dat je je goed informeert. Blijf kritisch en respectvol, en kijk goed of de bronnen die je raadpleegt betrouwbaar zijn en wees je ervan bewust dat er veel nepinformatie circuleert op sociale media. Denk er ook goed over na wat je zelf wilt delen; dit komt ongefilterd binnen bij iedereen die jou volgt. Daar kunnen bijvoorbeeld medestudenten tussen zitten met wie je colleges volgt.

Wij zien met grote zorg, afschuw, verbijstering en verdriet de toenemende escalatie en het verlies van mensenlevens in de Palestijnse gebieden en Israël. Onder onze studenten en medewerkers zijn mensen die direct geraakt zijn door de gebeurtenissen, omdat zij naasten, familie, vrienden of (onderzoeks-)connecties hebben in de regio. We delen hun angst en leven met hen mee. Ook breder in de universitaire gemeenschap en de maatschappij roept het conflict heftige emoties en sterke, soms tegengestelde, meningen op.

Als academische gemeenschap hebben wij samen een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat analyse en dialoog op een respectvolle, inclusieve en pluralistische manier verlopen. We vinden het belangrijk dat de faculteit een plek is waar we met empathie voor elkaar samen studeren en werken. We vertrouwen erop dat iedereen in onze academische gemeenschap meehelpt om ook dit gesprek op een open, respectvolle en geïnformeerde wijze te voeren. We mogen het met elkaar oneens zijn, maar zonder daarbij de ervaring en de pijn van de ander te negeren of te ontkennen, of elkaar te discrimineren. Discriminatie op basis van afkomst, nationaliteit, religie of ras is onaanvaardbaar en hoort niet thuis in onze gemeenschap.

Mocht je behoefte hebben aan steun of een gesprek, dan moedigen we je aan elkaar op te zoeken. Je kunt ook terecht bij je studieadviseur en de hulp bij crisissituaties die de UvA kan bieden.

Namens het Dagelijks bestuur en de onderwijsdirecteuren van de FGw,

Sabine van Wesemael (directeur GSH), Carlos Reijnen (directeur CoH) en Marieke de Goede (decaan)