Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Beoordeling diversiteitsbeleid UvA

Gepubliceerd op 17-11-2023
Een onafhankelijk bureau heeft het diversiteitsbeleid van de UvA beoordeeld. Het oordeel: de afgelopen jaren zijn er goed werkende programma’s opgezet, en diversiteit leeft steeds meer op de UvA. Maar het rapport stelt ook verbeteringen voor, en daarom laat het College van Bestuur (CvB) de Nota Diversiteit updaten.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Sinds 2019 is de Nota Diversiteit de basis voor het maken en uitvoeren van plannen om diversiteit en inclusie (D&I) binnen de universiteit te verbeteren. De afgelopen jaren is er veel gebeurd in de wereld en op de universiteit. Daarom heeft het CvB een onafhankelijk bureau gevraagd om te onderzoeken of de Nota Diversiteit nog up-to-date is.

Resultaten beoordeling

In het rapport ‘Vasthoudend vooruit’ (pdf) staat bijvoorbeeld dat de ondersteuning van eerstegeneratiestudentenExterne link en studenten met een migratieachtergrondExterne link en de campagne over sociale veiligheid helpen bij meer begrip voor diversiteit binnen de UvA. Maar volgens het rapport kan de UvA het beter doen op het:

  • Monitoren van diversiteit en inclusie
  • Toevoegen van duidelijke doelen aan bestaande programma’s
  • Ondersteunen van communities zoals UvA PrideExterne link, UvA IDEAs en andere netwerken

Beleid aanvullen

Het CvB volgt het advies uit het rapport om verder te werken aan de doelen uit de Nota Diversiteit, maar wil het beleid wel aanvullen. Daarbij is het belangrijk dat belanghebbenden zoals de Centrale Studentraad, hun mening kunnen geven. Om daar genoeg tijd voor te nemen, is het de bedoeling het beleid met aanvullingen in de zomer van 2024 te publiceren.

Ambities voor 2023 / 2024

Naast het doorwerken aan bestaande programma’s en het aanvullen van het diversiteitsbeleid, wil de UvA zich in het studiejaar 2023 / 2024 richten op:

  • Ondersteuning van studenten met een functiebeperking
  • Meten en monitoren van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DEI)
  • Ondersteunen van grassroots netwerken en van studenten die zich inzetten voor DEI aan de UvA

Meer informatie over diversiteit en inclusie

Meer informatie over het diversiteitsbeleid en recente ontwikkelingen vind je op de diversiteit en inclusie pagina.