Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

UvA IDEAs

Laatst gewijzigd op 08-02-2024 11:32
UvA IDEAs (voorheen: Student Disability Platform) is een platform dat gerund wordt door studenten met een functiebeperking. Zij zetten zich in voor een toegankelijke en inclusieve UvA.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Het doel van UvA IDEAs 

IDEAs staat voor: Inclusivity, Disability, Equity, Accessibility for and by students. 

Het platform zet zich in voor een toegankelijke en inclusieve universiteit waar elke student, zonder of met functiebeperking en/of chronische ziekte, succesvol en fijn kan studeren. De studenten van UvA IDEAs houden zich onder andere bezig met de volgende zaken:  

 • Bewustzijn creëren rondom studeren met een functiebeperking en/of chronische ziekte.
 • Voorlichtingen en advies geven aan studenten en medewerkers.  
 • Instaan voor de belangen van studenten met een functiebeperking of chronische ziekte binnen het beleid van de UvA.  
 • Verbeteren van de (fysieke) toegankelijkheid van universiteitsgebouwen.  
 • Signaleren van eventuele problemen op het gebied van inclusiviteit en toegankelijkheid.  
 • Ook is UvA IDEAs een aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking en/of chronische ziekte die tegen problemen aanlopen binnen de UvA. Zo vormt het platform een brug tussen student en universiteit.

Voor wie is UvA IDEAs er?

UvA IDEAs is er voor alle studenten met een functiebeperking en/of chronische ziekte. Heb je een vraag over studeren met een functiebeperking en/of chronische ziekte en weet je niet aan wie je die moet stellen? Zij helpen je uit de brand! Ontmoet je graag andere gelijkgestemden om te praten over inclusiviteit, gelijkheid en toegankelijkheid? Ook dan is UvA IDEAs er voor jou. 

Heb je vragen over voorzieningen, studieprogramma of andere zaken die direct met je studie en faciliteiten te maken hebben? Dan kun je terecht bij de studieadviseur van jouw opleiding en als dat nodig is, bij een studentendecaan. Meer informatie vind je bij Studeren met een functiebeperking.

De leden van UvA IDEAs

 • Isabel, BA Filosofie & BA Muziekwetenschap. Voornaamwoorden: die/hun.
 • Jasmine, BA Filosofie & BA European Studies.
 • Jord, MA Physics & Astronomy (GRAPPA). Voornaamwoorden: hij/hem.

De klankbordgroep van UvA IDEAs

De klankbordgroep bestaat uit een WhatsAppgroep met studenten die zelf ervaring hebben met studeren met een functiebeperking en/of chronische ziekte of andere ondersteuningsvraag. 

De klankbordgroep heeft drie hoofdfuncties:  

 • Expertise ervaringsdeskundigen delen: de klankbordgroep geeft UvA IDEAs de mogelijkheid om de expertise van studenten in te schakelen voor verschillende projecten of vraagstukken rondom het beleid van de UvA. Op deze manier wordt de stem van ervaringsdeskundigen meegenomen in universitair beleid dat betrekking heeft op studeren met een functiebeperking en/of chronische ziekte.  
 • Brug tussen student en universiteit: de klankbordgroep vormt een brug tussen de studentenpopulatie en rest van de UvA. Wanneer studenten tegen problemen of vragen aanlopen omtrent toegankelijk en inclusief onderwijs, kunnen ze dit via de klankbordgroep melden bij het team van IDEAs. Het team kan deze vragen of problemen weer direct doorspelen naar relevante personen en instanties binnen de UvA.  
 • Verbinding: de klankbordgroep is een plek waar studenten onderling met elkaar in contact kunnen komen, en ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen.

Lid worden van UvA IDEAs

Wil je deelnemen aan de klankbordgroep? Dat kan! Je mag zelf bepalen hoe actief je rol binnen de groep is en aan welke projecten of vraagstukken je wilt bijdragen. Stuur Uva IDEAs een berichtjeExterne link waarin je kort wat vertelt over jezelf en uitlegt waarom je lid wil worden. Wij voegen je dan toe aan de WhatsAppgroep. De voertaal in de groep is Engels, vanwege een aantal internationale studenten.

Je kunt ook meedoen met UvA IDEAs door onze Instagram-paginaExterne link te volgen. Zo blijf je op de hoogte van onze activiteiten en evenementen. Stuur ons gerust een DM als je vragen of opmerkingen hebt.