Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Moet het marketen van ongezond eten en drinken aan kinderen verboden worden?

Gepubliceerd op 20-10-2022 17:35
Studenten van de Recht & Beleid Clinic hebben gekeken naar de wettelijke mogelijkheden om de marketing van ongezonde voedingsmiddelen aan kinderen in te perken. In het 2e semester van het academisch jaar 2021/2022 brachten ze samen met VU Biomedical Sciences-studenten de mogelijkheden in kaart.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Hoewel is gebleken dat kinderen in hoge mate vatbaar zijn voor de marketing van ongezond eten en drinken, blijft de regulering hiervan lastig. In Nederland is deze grotendeels gebaseerd op een systeem van zelfregulering. Als gevolg worden Nederlandse kinderen onevenredig veel blootgesteld aan ongezonde voedingsmiddelen en lopen zij meer risico op het ontwikkelen van uiteenlopende gezondheidsproblemen.

Het rapport dat de studenten van de Recht & Beleid Clinic en de VU Biomedical Sciences-studenten hebben opgesteld, onderzoekt de mogelijkheid om een verbod in te voeren. Dit zou gelden voor alle vormen van marketing van ongezond eten en drinken aan kinderen onder de 18 jaar. Daarnaast probeert het rapport inzicht te geven in de beschikbare juridische middelen om dit doel te bereiken.

Op basis van de bevindingen in het rapport wordt geconcludeerd dat er op dit moment geen bepalingen bestaan op nationaal, Europees en internationaal niveau, die de Nederlandse staat verplichten om een dergelijk verbod in te voeren. Van de algemene plicht die de staat heeft om kinderen te beschermen, kan echter, redelijkerwijs, wel een verplichting worden afgeleid om de bestaande reguleringen aan te scherpen. Daarnaast zou een gerechtelijke procedure kunnen worden gestart tegen de Nederlandse staat, waarbij een beroep wordt gedaan op het ontoereikend naleven van de verplichting die rust op de staat om het recht van kinderen op gezondheid en leven te waarborgen.

Daarnaast zou ook tegen individuele voedingsmiddelenbedrijven geprocedeerd kunnen worden om de onwettelijkheid van op zichzelf staande reclames aan het licht te brengen. Hoewel een dergelijke procedure niet zal resulteren in een algemeen verbod op de marketing van ongezond eten en drinken aan kinderen, zou het wel kunnen bijdragen aan het uiteindelijk algeheel verbieden van deze vorm van marketing. 

Download het volledige rapport (PDF, Engels) (pdf).