Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Recht & Beleid Clinic

Laatst gewijzigd op 21-12-2023 09:53
Tijdens de Amsterdam Law Clinics krijgen masterstudenten de kans om in opdracht van cliënten aan zaken van algemeen belang te werken.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

In de Recht & Beleid clinic werken masterstudenten Nederlands recht aan structurele juridische problemen die uit de samenleving naar voren komen.

Zo werkt de Recht & Beleid Clinic aan juridische problematiek die structureel in de rechtswinkels wordt gesignaleerd, assisteert de Recht & Beleid Clinic bij het optuigen van strategische procedures die een maatschappelijk belang nastreven, of levert een advies waarmee organisaties naar instanties kunnen stappen om aanpassing van beleid te eisen.

Het werk in de clinic

Het werk in de clinic bestaat uit projecten die worden uitgevoerd voor o.a. cliënten en ngo's. Studenten werken in teams van 3 tot 5 studenten en worden intensief begeleid. Onderdeel van het werk zijn regelmatige ontmoetingen tussen de student, de supervisor en de cliënten. De nadruk ligt op professionaliteit, kwalitatief hoogstaand werk, teamwerk en respect voor vertrouwelijkheid.

Aankomende projecten

In het tweede semester 23-24 wordt binnen de Recht en Beleid Clinic onderzoek gedaan naar manieren om sneller inzicht te krijgen in de inkomensgegevens van de alimentatieplichtige personen. Daarbij wordt de huidige Nederlandse rechtspraktijk in kaart gebracht en vergeleken met een aantal andere Europese landen. 

Ook wordt er in een project in samenwerking met de sociale advocatuur gekeken naar het zelfredzaamheidscriterium in de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen en manieren om de rechtspositie van economisch daklozen te verbeteren.

Projecten waar de Recht & Beleid Clinic aan heeft gewerkt:

  • onderzoek naar hoe de politiek ertoe gezet kan worden om een einde te maken aan de ongelijkheid inzake ivf-behandelingen.
  • onderzoek naar wat beleidsmatig gedaan zou kunnen worden aan het feit dat bij het vaststellen van omgangsregelingen en bij beslissingen over gezag nauwelijks rekening wordt gehouden met een voorgeschiedenis van huiselijk geweld. Lees het volledige rapport hier (pdf).
  • het verstrekken van een procesadvies aan cliënt in het kader van het afdwingen van een preventieplicht tegen kindermarketing  (reclame en promotie specifiek voor voedingsmiddelen gericht op kinderen). In het tweede semester van het academisch jaar 2021/2022 hebben studenten van de Recht & Beleid Clinic, in samenwerking met VU Biomedical Sciences studenten, zich gebogen over de wettelijke mogelijkheden om marketing van ongezonde voedingsmiddelen aan kinderen in te perken. 
    Hoewel is gebleken dat kinderen in hoge mate vatbaar zijn voor de marketing van ongezond eten en drinken, blijft de regulering hiervan in Nederland grotendeels ongecontroleerd. Als gevolg worden Nederlandse kinderen onevenredig veel blootgesteld aan ongezonde voedingsmiddelen en lopen zij meer risico op het ontwikkelen van uiteenlopende gezondheidsproblemen. Het opgestelde rapport tracht een wettelijke oplossing te bieden voor dit schrijnende probleem. Lees hier het volledige rapport (pdf) om meer te weten te komen hierover.
  • Onderzoek naar de situatie van vrouwen in huiselijk geweld en hun toegang tot het recht. Gelet op het interdisciplinaire karakter van dit onderzoek, zijn ook studenten Social Work van de Hogeschool van Amsterdam hierbij betrokken geweest.

Aanmelden en toelating

De Recht & Beleid Clinic staat in principe open voor alle masterstudenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Kennis van het Nederlands privaat-, bestuurs- of strafrecht is een pre. Daarnaast ben je ten minste 10 uur per week beschikbaar en heb je een sterk arbeidsethos.

Klik hier voor meer informatie over hoe jij je kunt aanmelden.

Oud-studenten van de clinic

Als je geïnteresseerd bent in meer praktische informatie over de clinic en ervaringen van voormalige studenten kun je contact opnemen met een van de onderstaande studenten. Stuur een e-mail naar: amsterdamlawclinics@uva.nlExterne link.

Contact

Heb je vragen over de Recht & Beleid Clinic? Stuur dan een e-mail naar amsterdamlawclinics@uva.nlExterne link.

Wat onze alumni zeggen over de Amsterdam Law Clinics:

We gebruiken cookies

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien