Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Zo gebruik je je tentamenvoorziening

Laatst gewijzigd op 16-05-2024 15:11
Check hier wanneer jouw toegewezen tentamenvoorziening geldt en waar je rekening mee moet houden. Selecteer daarvoor (als je niet bent ingelogd) jouw opleiding in het veld bovenaan.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Wanneer de tentamenvoorziening geldt

De tentamenvoorziening geldt alleen bij:

  • Tentamens die je maakt in de periode waarvoor deze voorziening is toegekend.
  • Tentamens van vakken die je volgt bij de UvA.
  • Officiële tentamens (op locatie) en niet voor (tussen)toetsen in de les of schrijfopdrachten.

Houd hier rekening mee

  • Als je een voorziening hebt voor extra tentamentijd, dan ontvang je 15 minuten extra bij een tentamen tot 2 uur en 30 minuten extra bij een tentamen van 2 uur of langer. Meer tijd is niet mogelijk, tenzij je daar een heel goede aanleiding voor hebt. Maak dan een afspraak met een studentendecaan.
  • Je maakt het tentamen op dezelfde locatie als andere studenten, tenzij anders is afgesproken.
  • Meld je bij aanvang van een tentamen altijd bij de surveillant. De surveillant wijst aan waar je zit.
  • Volg je ook vakken bij een andere universiteit? Informeer dan daar of en hoe je de voorziening kunt gebruiken.

Geldigheidsduur van de tentamenvoorziening

In de volgende gevallen adviseren we een tentamenvoorziening voor het eerste jaar (bachelor of tweejarige master, indien je de bachelor aan een andere instelling hebt behaald):

  • Dyslexieverklaring, die tijdens de basisschoolperiode is afgegeven
  • AD(H)D verklaring

Na afloop van het eerste studiejaar aan de UvA kan je, indien de tentamenvoorziening aantoonbaar noodzakelijk is gebleken, een verzoek tot verlenging voor de rest van de studie indienen.

In het geval van:

  • Psychische klachten, wordt in een gesprek met de studentendecaan bepaald voor hoe lang de tentamenvoorziening noodzakelijk is.

Je kunt de toegekende tentamenvoorziening en de geldigheidsduur inzien via SIS bij het onderwerp "Persoonsgegevens". Eventuele onderwijsvoorzieningen worden daar niet weergegeven.

Contact

Studentendecanen

Bij de studentendecanen kun je terecht voor een vertrouwelijk gesprek over jou als persoon en je studievoortgang. Bekijk hier onze voorwaarden voor begeleiding en hulp.

Contactgegevens