Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

VSBfonds Beurs

Laatst gewijzigd op 23-01-2024 12:25
Studeer jij binnenkort af aan de UvA en wil je graag verder studeren in het buitenland? Dan kun je de VSBfonds Beurs aanvragen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
VSBfonds beurs logo 4:3

Voorwaarden

Studeer jij tussen 1 maart 2022 en 31 december 2024 af aan de UvA? Met de VSBfonds Beurs kun je verder studeren in het buitenland.

  • De VSBfonds Beurs is voor elke voltijdstudent die afstudeert als bachelor of als master aan een Nederlandse hogeschool of universiteit.
  • De beurs is uitsluitend bestemd voor studie, die aanvullend is op het curriculum van je Nederlandse opleiding, maar daar geen onderdeel van uitmaakt. Stages komen niet in aanmerking.
  • De duur van de studie in het buitenland is minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.
  • De beurs is voor studenten met de Nederlandse nationaliteit. Voor uitzondering op deze eis dien je de informatie op de website van het VSBfondsExterne link goed door te lezen. In ieder geval moet je de Nederlandse taal beheersen.
  • Je kunt de beurs slechts één keer aanvragen. Er is één aanvraagronde per jaar. Voor de UvA zijn deze ronde 9 beurzen en 2 reservebeurzen beschikbaar.

We gebruiken cookies

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien

Hoe en wanneer meld je je aan?

Op de website van de VSBfondsExterne link kun je een beurs aanvragen via het online aanvraagformulier. Lees eerst alle voorwaarden goed door, evenals de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Deadline beursaanvraag: 1 maart 2024

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 maart 2024. Deze deadline wordt strikt gehanteerd. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.  

Tijdspad UvA-selectie VSBfonds Beurs 2024

  • Vrijdag 1 maart 2024: deadline aanvragen (strikte deadline)
  • Woensdag 13 maart 2024: uitslag eerste ronde - schriftelijke voorselectie
  • Woensdag 20, donderdag 21, vrijdag 22, maandag 25, dinsdag 26 maart 2024: selectiegesprekken tweede ronde (houd hier rekening mee, afspraken kunnen niet worden verplaatst)
  • Donderdag 4 april 2024: uitslag selectie

In verband met de beschikbaarheid van de selectiecommissies, zijn deze data onder voorbehoud. 

AUC-studenten

Studeer je Liberal Arts & Sciences en betaal je het collegegeld aan de UvA? Meld je dan als UvA-student aan voor de VSBfonds Beurs. Betaal je het collegegeld aan de VU? Meld je dan als VU-student aan voor de beurs. Mocht je niet zeker weten waar je collegegeld betaalt, neem dan contact op met de Central Student Service Desk.

Studenten met een functiebeperking

In aansluiting bij het algemene VSBfonds beleid van meer aandacht voor diversiteit zal VSBfonds opnieuw extra geld reserveren voor studenten met een beperking. Studenten met een beperking kunnen een verzoek doen voor een tegemoetkoming in de extra kosten die met de beperking gemoeid zijn. In die gevallen kan dus worden afgeweken van de maximale beursbedragen. De verzoeken zullen van geval tot geval worden bekeken. Deze mogelijkheid staat genoemd in de voorwaarden onder het kopje ‘kostenbegroting’. Neem bij vragen contact op met een studentendecaan.

Verslagen van oud-bursalen

Hieronder vind je zes verslagen van oud-bursalen. Ervaringen van oud-bursalen geven je ook nuttige input tijdens je voorbereidingen op een verblijf in het buitenland.

Contact

Studentendecanen

Bij de studentendecanen kun je terecht voor een vertrouwelijk gesprek over jou als persoon en je studievoortgang. Bekijk hier onze voorwaarden voor begeleiding en hulp.

Contactgegevens