Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Vertrouwenspersoon: als je te maken hebt met ongewenst gedrag

Laatst gewijzigd op 11-08-2023 08:07
Heb je te maken met ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie of discriminatie? Onze vertrouwenspersonen zijn er voor je.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Afhankelijk van jouw situatie kan het goed zijn als je een ongewenste situatie eerst bespreekt met je docent, opleidingscoördinator of studieadviseur. Als dat om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Je kunt naar een vertrouwenspersoon stappen als je te maken hebt met ongewenst gedrag door docenten, studenten of anderen met wie je te maken hebt in verband met je studie aan de UvA. Het gedrag hoeft zich niet per se op een UvA-locatie voor te doen. Als je te maken hebt met ongewenst gedrag, kan dat zorgen voor stress en psychische of lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat je hier niet mee rond blijft lopen. 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon biedt je steun als je te maken hebt met studiegerelateerd ongewenst gedrag en helpt je bij het zoeken naar een manier om het te stoppen of te voorkomen dat de situatie verergert. Indien nodig verwijst de vertrouwenspersoon je door naar professionele hulpverleners. Ook kan hij of zij je helpen bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie. Alles wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon onderneemt alleen actie als jij daarmee instemt.

Coördinerend vertrouwenspersoon

Aan de UvA is er ook een coördinerend vertrouwenspersoon. Deze coördinerende vertrouwenspersoon is sparringpartner voor de andere vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, coördineert de activiteiten van het interne netwerk van vertrouwenspersonen, ziet toe op de onafhankelijke positionering van de vertrouwenspersonen in de faculteiten/centrale eenheden en monitort ook de taakbelasting per vertrouwenspersoon.

Een veilige UvA-omgeving voor iedereen

De UvA staat voor een veilige omgeving voor studenten, medewerkers en bezoekers. Elke vorm van ongewenst gedrag, zoals seksuele of andere vormen van intimidatie, agressie, pesten of discriminatie, vinden we onaanvaardbaar. Het uitgangspunt is dat we elkaar respectvol behandelen, ongeacht herkomst, godsdienstige overtuiging, seksuele voorkeur, handicap, rol of functie. De UvA heeft ook een Reglement VertrouwenspersonenExterne link en een GedragscodeExterne link die van toepassing is op alle studenten en medewerkers en maakt elk jaar een Jaarverslag VertrouwenspersonenExterne link dat je kunt lezen. Op de UvA-website lees je meer over hoe de UvA omgaat met sociale veiligheidExterne link.