Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Vergoeding voor duale masters Geesteswetenschappen

Laatst gewijzigd op 11-06-2024 15:38
De aanvraag voor vergoeding voor een duale master verandert in het studiejaar 2022-2023. Lees hieronder of je in aanmerking komt voor deze vergoeding.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Een duale master bestaat uit twee delen: 60 EC vakken en scriptie en 30 EC leerwerktraject/stage. Dit laatste deel is voor de studenten van Curating Art and Cultures 60 EC.

Duale masterstudenten die hun duale master zijn gestart vóór 2022-2023 

Duale masterstudenten die vóór 2022-2023 ingestroomd zijn in een duale master en een stagevergoeding van minder dan € 275 per maand ontvangen, kunnen eenmalig een verzoek indienen voor een aanvulling uit het Profileringsfonds tot € 275 per maand voor 6 maanden. Bovendien hebben studenten die een aanvullende beurs ontvangen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) naast deze vergoeding van € 275 recht op een vergoeding ter hoogte van hun aanvullende beurs voor 6 maanden.  

Duale masterstudenten die in 2022-2023 of later aan hun duale master zijn begonnen

Duale masterstudenten die instromen in 2022-2023 of daarna kunnen eenmalig aanspraak maken op een vergoeding uit het Profileringsfonds wanneer zij een aanvullende beurs hebben ontvangen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De vergoeding bestaat dan uit een bedrag ter hoogte van de aanvullende beurs voor een periode van 6 maanden. Studenten van Curating Art and Cultures die een aanvullende beurs van DUO ontvangen, kunnen 12 maanden vergoeding aanvragen. Je kunt de aanvraag aan het einde van het eerste jaar van de duale master indienen.

Meer informatie

Meer informatie over de aanvullende beurs van DUO vind je op website van DUOExterne link. Met vragen en/of een verzoek stuur je een e-mail naar: Studentendecanen, t.a.v. Karin Waanders via k.t.j.waanders@uva.nlExterne link. Studenten die in ernstige financiële nood komen, kunnen contact opnemen met de studentendecanen van Studenten Services (zie hieronder). Zij bieden individuele hulp en advies.

Kijk ook bij

Contact

Studentendecanen

Bij de studentendecanen kun je terecht voor een vertrouwelijk gesprek over jou als persoon en je studievoortgang. Bekijk hier onze voorwaarden voor begeleiding en hulp.

Contactgegevens