Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Privacy statement UvA-panel

Laatst gewijzigd op 14-06-2024 09:35
Privacy is een zeer belangrijk onderwerp voor de UvA en daarom behandelt de UvA jouw persoonsgegevens met grote zorg.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

In het Privacy Statement UvA-panel staat hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en hoe de privacy van alle individuen die deelnemen aan het UvA-panel is beschermd.

Verwerken van je persoonsgegevens

De UvA is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens conform de AVG. Het adres van de UvA is Spui 21, 1012 WX Amsterdam. Het postadres is Postbus 19268, 1000 WX Amsterdam.

Vragen die je hebt over het verwerken van je persoonsgegevens kun je mailen naar avg@uva.nlExterne link. UvA heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die te bereiken is via fg@uva.nlExterne link.

Gebruik van persoonsgegevens

De UvA gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om op basis van de door jou verstrekte gegevens geschikte deelnemers te kiezen voor een UvA-panel onderzoek.
 • Om onderzoek te verrichten, de gegevens te analyseren, anonieme resultaten aan de opdrachtgever te verstrekken en hierover te publiceren. Direct identificerende informatie, zoals naam of e-mailadres, wordt niet verstrekt.
 • Om door jou gewonnen cadeaubonnen naar je op te laten sturen.
 • Om je informatie te sturen over de onderzoeken van het UvA-panel en te reageren op je vragen en feedback.

Verwerking persoonsgegevens volgens AVG

De UvA verwerkt jouw persoonsgegevens voor het UvA-panel alleen als jij daarmee akkoord gaat (artikel 6.1 (a) AVG). Je geeft je toestemming op het moment van inschrijving voor het UvA-panel.

Deze persoonsgegevens verwerken wij

Bij inschrijving voor en deelname aan het UvA-panel worden de volgende persoonsgegevens van studenten verwerkt:

 • roepnaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gender
 • faculteit
 • studie
 • startjaar studie
 • informatie die je als deelnemer aan het UvA-panel verstrekt tijdens de onderzoeken

Bij inschrijving voor en deelname aan het UvA-panel worden de volgende persoonsgegevens van medewerkers verwerkt:

 • roepnaam
 • gender
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • faculteit/staf/dienst
 • informatie die je als deelnemer aan het UvA-panel verstrekt tijdens de onderzoeken

Termijn bewaren van je gegevens

Als je je uitschrijft van het panel, worden je persoonsgegevens direct verwijderd uit het systeem. Jaarlijks benaderen wij de panelleden die langer dan 12 maanden niet actief zijn en bieden we de mogelijkheid zich uit te schrijven, waarna hun persoonsgegevens direct verwijderd worden uit het systeem.

Voor onderzoeken waarbij de resultaten te herleiden zijn naar een individu, wordt na afronding van het onderzoek het materiaal vernietigd of geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De UvA deelt jouw persoonsgegevens die zijn verstrekt aan het UvA-panel alleen met derden als dit de uitvoering van haar taken ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan een softwareleverancier. In dit geval wordt de software Qualtrics gebruikt. De UvA heeft met Qualtrics schriftelijke afspraken over de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij worden niet meer persoonsgegevens gedeeld dan nodig voor de uitbestede taak.

Bescherming van je persoonsgegevens

De UvA neemt organisatorische en technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen niet geautoriseerde toegang, verlies en welke vorm van onrechtmatige verwerking dan ook. Zo hebben maar enkele medewerkers toegang tot de gegevens in Qualtrics, worden alleen de noodzakelijke gegevens gedeeld met degene die het onderzoek uitvoert en worden de resultaten anoniem geanalyseerd.

Je persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Jouw persoonsgegevens worden niet overgedragen naar landen buiten de Europese Unie.

Je privacyrechten

Op basis van de AVG heb je onder bepaalde voorwaarden het recht:

 • om de persoonsgegevens die het UvA-panel verzamelt in te zien
 • om persoonsgegevens waarin feitelijke onjuistheden staan te corrigeren
 • om je persoonsgegevens te laten verwijderen
 • om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken
 • om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

Als je van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met jz-privacy-bb@uva.nlExterne link.

Ben je niet tevreden met hoe de UvA jouw persoonsgegevens verwerkt? Dan kun je hierover een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de UvA via fg@uva.nlExterne link.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt, mail dan de organisatie van het UvA-panel via uvapanel@uva.nlExterne link

Contact

UvA-panel

Mail je opmerking, vraag of verbeterpunt naar het UvA-panel.

Contactgegevens