Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Ondersteuning bij dyslexie

Laatst gewijzigd op 03-04-2024 13:22
Als je dyslexie hebt, kun je verlenging van tentamentijd aanvragen. Doe dit minimaal 6 weken voor de datum van je toets of tentamen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Dyslexieverklaring

De verklaring van dyslexie of dyscalculie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De persoonsgegevens van de student moeten op de verklaring staan.
  • De datum van het onderzoek moet vermeld staan.
  • De verklaring moet staan op briefpapier of papier met het logo van het bedrijf/instelling waar het onderzoek is verricht.
  • Er moet duidelijk staan dat het een dyslexieverklaring is.
  • Er moet ook duidelijk in staan dat er sprake van dyslexie is.
  • De handtekening van een bevoegd beroepsbeoefenaar (dus geen automatische ondertekening) moet op de verklaring staan: van een GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd), klinisch psycholoog (KP), een psycholoog met Kinder- en Jeugdregistratie van het NIP (K&J-NIP geregistreerd) of een orthopedagoog-generalist (NVO-geregistreerd).

Voorziening aanvragen

De UvA heeft verschillende voorzieningen. Wil je graag een bepaalde voorziening en heb je daar ook recht op, vraag de voorziening dan op tijd aan.

Hulp bij studeren

Op de pagina Studiemethoden en studievaardigheden krijg je onder andere tips over het voorbereiden van tentamens of het schrijven van academische teksten. Het hele jaar door biedt Student Services trainingen en workshops aan. 

Ondervind je problemen bij het studeren? Neem dan contact op met een studentendecaan

Privacy

Studenten Services hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. In de Privacy Statement van UvA Studenten Services (pdf) wordt aangegeven wat er gebeurt met de persoonsgegevens die je als student opgeeft om gebruik te maken van de dienstverlening van Studenten Services.