Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Een verzoek indienen bij de examencommissie

Laatst gewijzigd op 06-09-2023 15:40
De examencommissie behandelt verschillende verzoeken. Vraag bijvoorbeeld om vrijstelling voor een vak of laat je keuzevakken goedkeuren.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?