Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Een tentamen maken

Laatst gewijzigd op 13-03-2024 13:57
Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van een aantal praktische zaken, zoals het tijdstip, de locatie en de regels die gelden bij een tentamen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Start van het tentamen

 Het is van groot belang dat je:  

  • Ruim (20 minuten) voor aanvang van het tentamen aanwezig bent. 
  • Als je toch te laat bent, word je nog twee momenten geboden om de tentamenzaal binnen te gaan: na 15 minuten of na 30 minuten. Deze tijd gaat dus af van de tijd die je hebt voor het maken van het tentamen.
  • Je persoonlijke spullen opbergt als er kluisjes aanwezig zijn.
  • Je tijdens een tentamen kan identificeren. 

(Gedrags)regels tijdens het tentamen – zó voorkom je fraude 

Tegen fraude worden strenge maatregelen genomen. Om te voorkomen dat je onopzettelijk toch fraude zou plegen, noemen we de belangrijkste gedragsregels:

  • Volg de instructies op van surveillanten die aanwezig zijn. Deze helpen jou en je medestudenten het tentamen zo goed mogelijk te maken.
  • Maak het tentamen alleen en concentreer je uitsluitend op je eigen werk totdat je de tentamenzaal hebt verlaten.
  • Houd rekening met je medestudenten en praat niet tijdens het tentamen, ook niet als het niet over het tentamen gaat; de surveillant kan het verschil niet bepalen en zal al snel een fraudemelding doen. Er kunnen ook studenten in de zaal zitten met extra tijd; begin na afloop van jouw tentamen dus geen gesprek in de tentamenzaal, maar doe dat buiten de locatie  
  • Zorg dat je je telefoon en andere elektronische apparaten zoals een smartwatch uitzet en samen met al je andere spullen in een afgesloten tas stopt (indien beschikbaar, in een kluisje). Laat dus nooit je telefoon in je zak zitten.  
  • Blijf altijd zitten totdat de surveillant je toestemming geeft om je plaats te verlaten. Ben je klaar met je tentamen, steek je hand op en wacht tot een surveillant naar je toe komt.  
  • Zorg ervoor dat je al het tentamenmateriaal inlevert, ook eventueel kladpapier.  

Meer informatie over tentamens en over fraude- en plagiaatregels vind je in de Regels en Richtlijnen Examencommissie