Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Een klacht indienen over je opleiding of UvA-diensten

Laatst gewijzigd op 06-06-2024 12:04
Je kunt een klacht indienen over je opleiding, een dienst of de faciliteiten van de UvA. Denk aan klachten over de inhoud van een vak of de gang van zaken tijdens een tentamen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Praat eerst met de betrokkenen

Ervaring leert dat contact met de betrokken of verantwoordelijke persoon van de UvA of van de faculteit of dienst vaak al leidt tot een oplossing en tot wederzijds begrip. We raden je dan ook aan eerst te proberen er onderling uit te komen. 

Er zijn onafhankelijke mensen bij de UvA die je hierbij kunnen helpen: je studieadviseur, een studentendecaan of een vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Lees hier hoe je een klacht indient over ongewenst gedrag.

Een klacht indienen

Leidt een gesprek niet tot een oplossing of wil je liever niet in gesprek? Dan kun je een klacht indienen. Zo dien je een klacht in:

Nadat je het formulier indient, krijg je automatisch een ontvangstbevestiging per e-mail. 

Hoe gaat het verder?

Alle faculteiten en diensten van de UvA hebben een klachtencoördinator die de ingekomen klachten over facultaire en praktische zaken behandelt. De Klachtencoördinator neemt contact met je op over de afhandeling van je klacht.

Contact

Juridische Zaken

Contactgegevens