Informatie

student.uva.nl is vernieuwd. Lees meer...

Welke opleiding volg je?

De Nationale Studenten Enquête

Laatst gewijzigd op 20-07-2022
De Nationale Studenten Enquête is hét landelijke onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun studie en onderwijsinstelling.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Via de Nationale Studenten Enquête wordt aan studenten door heel Nederland gevraagd om hun mening te geven over de inhoud van hun opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, enzovoorts. 

De NSE geeft de UvA veel informatie over welke zaken de universiteit kan verbeteren op het gebied van studiefaciliteiten, de opleiding, studieroosters, studiebegeleiding en nog veel meer. Ook worden de resultaten gebruikt voor voorlichting aan aankomende studenten en landelijke rankings.

Jouw mening is belangrijk

Door de NSE in te vullen help je de UvA de kwaliteit van haar opleidingen te verbeteren en geef je ons inzicht in wat er goed, en minder goed gaat. Je helpt daarnaast toekomstige studenten een betere keuze te maken voor een opleiding en instelling.

Dankzij de informatie die door de NSE naar voren kwam, heeft de UvA in voorgaande jaren al veel verbeteringen kunnen doorvoeren. Benieuwd wat de UvA met jouw input doet? Hieronder zie je een aantal van deze verbeteracties.

Verbeteracties dankzij de NSE