Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Bezwaar maken tegen een besluit

Laatst gewijzigd op 09-02-2024 14:07
Ben je het niet eens met een besluit van of namens het College van Bestuur, bv. over in- of uitschrijving, de hoogte van het collegegeld of een financiële voorziening? Je kan bezwaar maken.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Voorbeelden van zaken waarvoor je een bezwaarschrift kunt indienen:

 • inschrijving als student of extraneus
 • inschrijving op grond van een buitenlands diploma
 • beëindiging van de inschrijving als student
 • voldoening, vrijstelling, vermindering of terugbetaling van collegegeld
 • toekenning en afwijzing bijdrage uit het profileringsfonds
 • toekenning en afwijzing bijlage uit bestuursbeurs
 • weigering inschrijving op grond van deficiënte vooropleiding

Maak bezwaar binnen 6 weken

Maak bezwaar binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit.

Bezwaarschrift indienen

Je kan een bezwaarschrift per e-mail, per post of via het digitaal loket indienen bij de Geschillenadviescommissie studentenbezwarenExterne link. Het bezwaarschrift bevat tenminste:

 • je volledige naam en adresgegevens
 • de datum
 • de redenen van het bezwaar
 • een omschrijving of afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

Post en e-mail

Stuur je bezwaarschrift op naar:

Universiteit van Amsterdam
t.a.v. Geschillenadviescommissie studentenbezwaren
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
E-mail: jz-studentenbezwaren@uva.nlExterne link

Of gebruik het digitaal loket.

Digitaal loket

Kies het formulier bezwaar/beroep en vul het formulier in 1 keer in. Je kan het niet tussentijds opslaan. Wel kun je op een later tijdstip nog extra informatie aanleveren.

Zodra je het formulier indient, krijg je automatisch een ontvangstbevestiging toegezonden per e-mail. In die e-mail staat meer informatie over de vervolgprocedure.

Contact

Juridische Zaken

Heb je vragen? Neem dan contact op met de afdeling Juridische Zaken.

Contactgegevens