Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

AI-tools en je studie

Laatst gewijzigd op 19-02-2024 12:02
Lees wanneer je generatieve AI-tools zoals ChatGPT wel en niet mag gebruiken voor je studie en wat de mogelijke risico’s zijn.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Studenten en docenten aan de UvA mogen AI-tools zoals ChatGPT (nog) niet actief inzetten voor onderwijs en toetsing. Wel verkent de UvA het gebruik van artificiële intelligentie in het onderwijs in de toekomst.

Over ChatGPT

ChatGPT is een taalmodel, getraind om snel tekst te genereren en vragen te beantwoorden gebaseerd op de prompts die jij als gebruiker invoert. Als gebruiker kun je reageren met vervolgvragen of -opdrachten, om de output verder af te stemmen op jouw wensen.

Waarom wordt ChatGPT niet ingezet bij het onderwijs aan de UvA?

ChatGPT is een product van een commercieel bedrijf. Op dit moment is onduidelijk wat er met gegevens van gebruikers en de ingevoerde data wordt gedaan. Dat maakt de tool (nog) niet geschikt voor gebruik binnen de UvA. Je docent kan je daarom niet verplichten om ChatGPT te gebruiken bij studieopdrachten.

Gebruik AI-tools niet om teksten te schrijven die je gaat inleveren

Als UvA-student mag je kwalitatief hoogwaardig en innovatief onderwijs verwachten. Daar hoort een intrinsiek gemotiveerde houding bij. Het blijft belangrijk om zelf schrijfopdrachten te maken, en dit niet door een generatieve AI-tool te laten doen. Zo train je academische vaardigheden, die onmisbaar blijven tijdens je verdere opleiding en op de arbeidsmarkt.

Niet-zelfgeschreven werk kan worden aangemerkt als fraude

In de UvA fraude- en plagiaatregeling staat vermeld dat docenten de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een student moeten kunnen beoordelen. Van studenten verwachten we dan ook dat zij volledig zelfgeschreven werk inleveren. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, is gebruik van AI-programma’s zoals ChatGPT daarom niet toegestaan. Het inleveren van werk dat je niet zelf hebt geschreven, kan daarom worden aangemerkt als fraude. In het geval van fraude treedt de UvA streng op.

Risico’s bij het gebruik van AI-tools

AI-tools kunnen je helpen om effectiever te studeren. Zo kun je ChatGPT gebruiken voor een brainstorm, kan ChatGPT je overhoren voor je tentamen of een tekst voor je vertalen. Het kan een handige assistent zijn die altijd beschikbaar is. Maar, het is belangrijk om je bewust te zijn van de risico’s.

  • Antwoorden kunnen plausibel klinken en toch onjuistheden bevatten. Zo genereert ChatGPT output op basis van kansen en statistiek. ChatGPT controleert niet of de informatie feitelijk juist is.
  • De output kan schadelijke vooroordelen en stereotypen bevatten. De datasets die ChatGPT gebruikt, zijn bijvoorbeeld niet representatief.
  • Veel AI-tools slaan jouw interacties op. Dat brengt risico’s met zich mee op het gebied van privacy en kennisveiligheid. Voer daarom geen privacygevoelige of andere vertrouwelijke informatie in, zoals vertrouwelijke onderzoeksgegevens, patiëntgegevens of persoonsgegevens van medestudenten of docenten. Ook een betaald account biedt geen garanties voor veiligheid en privacy.
  • Maak geen gebruik van je UvA-account. Gebruik een dummy-mailadres dat niet tot de UvA en liefst ook niet tot jou als persoon herleidbaar is.

E-module voor studenten

Het Teaching & Learning Centre ScienceExterne link heeft, in samenwerking met dr. Jelle ZuidemaExterne link, een Engelstalige e-module voor studenten ontwikkeld over het verantwoord omgaan met AI-tools (en met name ChatGPT) in het hoger onderwijs. Deze interactieve e-module bestaat uit teksten, kennisclips en korte kennisquizzen. Het duurt ongeveer 45-60 minuten om de e-module te doorlopen.

Ga naar de E-moduleExterne link