What is your study programme?
Information for
[ enrolled students ]
What is your study programme?
Colloquium credits

Presentatie Masterthese - Bas Verhoeven - klinische psychologie

Last modified on 05-06-2024 16:19
Een onderzoek naar de effectiviteit en drop-out van groepstherapie versus individuele therapie, met introversie als voorspeller
Show information for your study programme
You're currently viewing general information. Choose your study programme to see additional information that's specific to your study programme, such as deadlines, regulations and contact details.
What is your study programme?
Start date
19-06-2024 10:00
End date
19-06-2024 11:00
Location

Roeterseilandcampus, Gebouw: G, Straat: Nieuw Achtergracht 129b, Ruimte: GS.09

De prevalentie van cluster-C persoonlijkheidsstoornissen wordt geschat op 2.7 - 9.2%. Daarnaast gaan cluster-C persoonlijkheidsstoornissen gepaard met hoge individuele lijdensdruk en hoge maatschappelijke kosten. Ondanks de prevalentie en negatieve consequenties voor het individu en de maatschappij, zijn cluster-C persoonlijkheidsstoornissen onderbelicht in onderzoek. 

In huidig onderzoek wordt getracht een bijdrage te leveren door de effectiviteit en mate van drop-out te vergelijken tussen individuele en groepstherapie. Door de grotere afname van interpersoonlijke problematiek bij groepstherapie, wordt verwacht dat groepstherapie een effectievere behandeling is dan individuele therapie. Interpersoonlijke problematiek is echter een voorspeller van drop-out bij groepstherapie, waardoor een hogere mate van drop-out bij de groepsconditie wordt verwacht. 

Verder is het van belang om individuele verschillen te onderzoeken, zodat een behandeling beter aan kan sluiten op het individu. In dit onderzoek wordt daarom introversie meegenomen als voorspeller, waarbij verwacht wordt dat de mate van introversie geen invloed heeft op de uitkomsten van individuele therapie. Bij groepstherapie wordt verwacht dat een hoge mate van introversie gepaard gaat met negatievere behandeluitkomsten.