What is your study programme?
Information for
[ enrolled students ]
What is your study programme?
Colloquium credits

Presentatie Masterthese -Aranka van Werven - Ontwikkelingspsychologie

Last modified on 11-07-2024 13:32
De invloed van levensstijl via fysieke gezondheid op mentaal welbevinden
Show information for your study programme
You're currently viewing general information. Choose your study programme to see additional information that's specific to your study programme, such as deadlines, regulations and contact details.
What is your study programme?
Start date
18-07-2024 15:00
End date
18-07-2024 16:00
Location

Roeterseilandcampus - Gebouw L, Straat: Nieuwe Achtergracht 129-B, Ruimte: L0.10

Dit onderzoek bestudeerde de relatie tussen levensstijl en mentaal welzijn bij ouderen, en een eventueel mediërende rol van fysieke gezondheid in die relatie. Via grootschalige online enquêtes werden de effecten van zes leefstijlfactoren onderzocht. De resultaten toonden dat een gezond dieet en hoge slaapkwaliteit significante positieve effecten hebben op mentaal welbevinden, deels gemedieerd door fysieke gezondheid. Lichaamsbeweging, rookgedrag, alcoholgebruik en elektronicagebruik vertoonden geen significante directe of indirecte effecten. Deze bevindingen benadrukken dat dieet en slaapkwaliteit cruciaal zijn voor zowel fysieke als mentale gezondheid bij ouderen. Interventies gericht op deze factoren kunnen het mentaal welzijn verbeteren. Het ontbreken van significante effecten voor andere levensstijlfactoren suggereert de noodzaak voor meer gedetailleerde metingen en overweging van culturele contexten.