What is your study programme?
Information for
[ enrolled students ]
What is your study programme?

Jouw mening telt: Doe mee aan onderzoek over meningsvorming

Published on 04-10-2023
Hoe kan het dat sommige mensen steeds sterker van hun eigen gelijk overtuigd raken, terwijl anderen open staan voor andere meningen? Jij kan helpen om daar een antwoord op te vinden!
Show information for your study programme
You're currently viewing general information. Choose your study programme to see additional information that's specific to your study programme, such as deadlines, regulations and contact details.
What is your study programme?

Door informatiebubbels zouden we vooral meningen horen en zien die aansluiten bij wat we zelf denken. Gelukkig zijn er in Nederland nog steeds veel mogelijkheden om mensen met een andere mening te spreken of horen. Bijvoorbeeld op een feestje, op de sportclub of in de media.

Maar hoe gaat ons cognitieve systeem eigenlijk om met een mening, argument of stelling die overeenkomt met onze eigen mening, of juist helemaal niet aansluit bij onze eigen overtuiging? Wat is er nodig om de ander echt te horen?

Hersenactiviteit meten

Een team van psychologen, politicologen en communicatiewetenschappers wil graag achterhalen hoe mensen met verschillende meningen en denkbeelden elkaars meningen horen, verwerken en begrijpen. Deze kennis helpt in te zien hoe het kan dat sommige mensen steeds sterker van hun eigen gelijk overtuigd raken, terwijl anderen open staan voor andere meningen.

Om deze vraag te beantwoorden gaan ze een studie uitvoeren waarbij ze de hersenactiviteit van mensen meten in een zogenaamde fMRIscanner. Dit doen ze terwijl deelnemers stellingen lezen over maatschappelijke onderwerpen. Op deze manier kunnen de onderzoekers direct inzoomen op de cognitieve processen in het brein terwijl die aan uiteenlopende meningen wordt blootgesteld.

Doe je mee?

De onderzoekers vinden het belangrijk om mensen met verschillende perspectieven op te nemen in deze studie. Heb jij een sterke mening en ben je tussen de 18 en 60? Vul dan snel de screeningvragenlijst in! Het onderzoek wordt uitgevoerd op de Roeterseiland Campus in Amsterdam. Jouw deelname is anoniem en data worden vertrouwelijk behandeld.

Vul de screeningvragenlijst in!External link

Contact en het team

Heb je vragen? Neem dan contact op met Marte Otten: m.otten@uva.nlExternal link

Het onderzoek wordt uitgevoerd door: Xinyao Zhang, Steven Scholte, Christin Scholz, Gijs Schumacher, Marte Otten en Bert Bakker.