Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Van verdeeldheid naar pluralisme: Een poging tot een bericht van het CDO en de Facultair Diversity Officers

Gepubliceerd op 17-05-2024 12:00
We leven in moeilijke en turbulente tijden, met meerdere crises in binnen- en buitenland. Deze resoneren op onze campus en in onze grote en pluralistische gemeenschap. Dit kwam de afgelopen maanden en weken tot uiting toen, ondanks de vele debatten en onderhandelingen, de vreedzame demonstraties een trieste en gewelddadige wending namen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Als diversity officers van de UvA, zowel op centraal als facultair niveau, zijn we met verdriet en wanhoop getuige geweest van een verschuiving van vreedzame bestrokkenheid naar (interne) intimidatie en politiegeweld. Terwijl het allemaal begon met leerzame teach-ins, interne dialogen en openbare demonstraties, zijn we helaas in een situatie beland waarin onderhandelingen werden stopgezet, waar onze studenten en medewerkers zich niet veilig hebben gevoeld en waar onze klaslokalen, kantoren en ook de openbare straat werden vernield. We zien hoe onze geëngageerde UvA-gemeenschap het belang en de meerwaarde van Academische Vrijheid laat zien, maar tegelijkertijd zien we een gemeenschap die worstelt met haar interne pluralisme en meningsverschillen.

We willen dat iedereen weet dat het volkomen begrijpelijk is dat de spanningen hoog oplopen. We hebben te maken met een crisis die veel mensen op de campus verdeelt, terwijl we tegelijkertijd niet moeten vergeten dat een grote groep studenten en medewerkers niet zo betrokken is bij deze crisis - zij richten zich misschien op een andere crisis. In deze gespannen situatie worstelen we allemaal met onze woordkeuze, worstelen we met juridische aspecten, worstelen we met moraliteit, worstelen we met sociale veiligheid en worstelen we met alle meer en minder genuanceerde perspectieven die op onze campus leven.

Als Diversity Officers moeten we eerlijk zijn: er is geen gemakkelijke oplossing. Er is geen wereld waarin we het plotseling allemaal op magische wijze met elkaar eens zullen zijn. Er is geen realiteit waarin verschillen in belangen en waarden plots samenvallen, of waarin we het eens zijn over gepaste acties. Maar we moeten samen door deze spanningen navigeren.

Hoe kunnen we weer contact met elkaar maken? Hoe kunnen we een gemeenschappelijke basis vinden? Hoe kunnen we samen verder? Hoe kunnen we het eens worden over de voorwaarden en principes die ons hierbij leiden?

Daar hebben we niet één antwoord op. En waarschijnlijk jij zelf, in je eentje, ook geen antwoord op deze grote vragen. Maar misschien - met al deze briljante mensen op de campus, die allemaal op de een of andere manier streven naar een betere wereld - misschien kunnen we samen onze weg vooruit banen, stap voor stap. Met de focus op ons als UvA-gemeenschap, bestaande uit zo'n 50.000 studenten en medewerkers, willen het Central Diversity Office en de Faculty Diversity Officers onze gemeenschap ondersteunen in het samen leven, studeren en werken.

Om hieraan te werken, neemt het Central Diversity Office nu de volgende stappen:

  1. Vanaf dinsdag 21 mei houdt het CDO open kantooruren tussen 11.00 en 12.00 uur. We zullen dit twee weken lang elke werkdag doen. Als er na deze twee weken nog steeds behoefte aan is, zullen de kantooruren doorgaan. Tijdens deze uren kun je bij ons terecht met alles wat je wilt. Je kunt aan deze sessies deelnemen via deze link.Externe link
  2. Vanaf donderdag 23 mei organiseert de CDO zes lunchsessies in het kader van Campus Dialogues. Deze sessies zijn gericht op het herstellen van vertrouwen en het leren omgaan met meningsverschillen op de campus. Meer informatie over deze Campus Dialogues lunchsessies vind je hier.Externe link
  3. In de komende maand organiseren we een expertsessie over deze moeilijke vragen. De focus zal systemisch zijn, niet persoonlijk. Meer informatie volgt binnenkort.

We realiseren ons dat niets van dit alles genoeg zal zijn om de schade die is aangericht of de pijn die wordt gevoeld ongedaan te maken. Maar we roepen jullie op om mee te doen. Want alleen samen kunnen we naar heling toewerken.

Organiseer je eigen evenement

Heb je een idee om deze vragen aan te pakken? Je kunt je eigen evenement organiseren met de financiële steun van het Centrale Diversity Office. Lees meer over en vraag Campus Connections Support aan.Externe link Je kunt tot €1.500,- krijgen om je idee uit te voeren.

Machiel Keestra, Centrale Diversity Officer
Claudia Santana, Facultair Diversity Officer Faculteit de Rechtsgeleerdheid
Barbara Schouten, Facultair Diversity Officer Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Kristine Johanson, Facultair Diversity Officer Faculteit der Geesteswetenschappen
Boy Menist, Facultair Diversity Officer Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Inge van der Stap, Facultair Diversity Officer Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
Siri Boe-Lillegraven, Facultair Diversity Officer Economie en Business

Veelgestelde vragen

Op uva.nl/demonstratiesExterne link vind je meer informatie en duiding met betrekking tot de demonstraties en over de huidige situatie op de campus.