Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

UniversiteitsForum ‘nieuwe stijl’ trapt af met discussieavond in De Balie

Gepubliceerd op 14-03-2024 12:00
De afgelopen maanden is er flink gewerkt aan het UniversiteitsForum ‘nieuwe stijl’. Op 16 april start het vernieuwde Forum met een discussie-avond in debatcentrum De Balie. Voor deze bijeenkomst zijn 100 studenten, medewerkers, onderzoekers en andere vertegenwoordigers van de UvA-gemeenschap via loting uitgenodigd. Zij gaan praten over de toekomst van het onderwijs aan de UvA.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Het UniversiteitsForum is in 2018 opgezet na een aanbeveling om een ‘breed samengesteld deliberatief forum’ op te zetten. Na een evaluatie van de eerste jaren is besloten dat het UniversiteitsForum in aangepaste vorm verder gaat.

Om het bereik en de impact te verhogen is de opzet veranderd en het aantal deelnemers flink vergroot. De komende twee jaar wordt er twee keer per jaar een discussie-avond georganiseerd om onderwerpen te bespreken die leven binnen de brede UvA-gemeenschap.

De onderwerpen van het UniversiteitsForum wordt elke bijeenkomst in samenwerking met een onafhankelijke agendacommissie (o.a. met de CSR, COR, UCO, UOC en de studentassessor) samengesteld. Samen kiezen zij een thema dat zowel voor studenten als medewerkers relevant is.

16 april: discussie-avond over toekomst van UvA-onderwijs

Het thema van het eerste UniversiteitsForum nieuwe stijl op 16 april is ‘De universiteit als diplomafabriek?’. De deelnemers praten, na een plenaire introductie, in kleine groepen over verschillende deelonderwerpen die te maken hebben met het onderwijs op de UvA. Daarbij gaat het onder meer over kritisch denken en over verschoolsing van het universitair onderwijs. Aan het einde van de avond vindt een plenair debat plaats over de belangrijkste discussiepunten. Een of meer CvB-leden zullen ook deelnemen aan de avond.

Waarden en koers van de UvA

Het UniversiteitsForum moet in de nieuwe vorm een breed evenement worden waarbij de oorspronkelijke vragen nog steeds centraal staan: Vanuit welke waarden opereren we als Universiteit van Amsterdam? Welke strategische koers moet de UvA varen en hoe moet de toekomst van de universiteit als geheel eruit zien?

De discussie-avond is alleen op uitnodiging te bezoeken.