Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Uitslag studentenraadsverkiezingen 2024

Gepubliceerd op 30-05-2024 17:30
De studentenraadsverkiezingen 2024 zijn weer achter de rug. In totaal hebben 7.135 UvA studenten gestemd. Donderdagmiddag 30 mei heeft het Centraal Stembureau (CSB) de uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt. Hieronder vind je de uitslag voor de Centrale Studentenraad, de Facultaire Studentenraden en de opkomstpercentages.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Centrale studentenraad

Van de 44.397 stemgerechtigde studenten bracht 7.003 studenten een stem uit voor de CSR. Dat komt neer op een opkomstpercentage van 15,8%. De Activistenpartij UvA is de grootste partij geworden binnen de CSR. Zij krijgen drie zetels. UvA Sociaal en De Vrije Student krijgen beide twee zetels. De partijen Sefa Student Party, INTER, Fuck This Party en Humans are made equal hebben niet voldoende stemmen gekregen voor een zetel in de centrale raad.

Economie en Bedrijfskunde

Op de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is UvA Sociaal de grootste partij geworden. Zij hebben 424 stemmen gekregen en krijgen vier zetels in de facultaire studentenraad. Sefa Student Party krijgt drie zetels, De Vrije Student twee zetels en Partij 020 een zetel. Humans are made equal en Fuck This Party krijgen geen zetels. Op de FEB bracht 16,1 procent van de stemgerechtigde studenten een stem uit.

Geesteswetenschappen

Op de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft de Activistenpartij UvA acht zetels bemachtigd en De Vrije Student twee zetels. INTER en UvA Sociaal krijgen beide een zetel in de facultaire raad van de FGw. Voor de faculteit Geesteswetenschappen ligt het opkomstpercentage op 15,4%.

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

De studentenraad op de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen is verdeeld in drie verschillende subdisctricten: Social Science, Psychology en Communication Science.

Subdistrict Social Science

Bij het subdistict Social Science krijgt de Activistenpartij UvA vier zetels. UvA Sociaal heeft twee zetels behaald. Partij 020, Humans are made equal, De Vrije Student en Fuck this party hebben onvoldoende stemmen gekregen voor een zetel in de studentenraad. 21,9% van de stemgerechtigden heeft een stem uitgebracht.

Subdistrict Psychology

Bij het subdistrict Psychology hebben beide deelnemende partijen zetels behaald. Partij 020 heeft twee zetels behaald en De Vrije Student een zetel. Het opkomstpercentage was 16%.

Subdistrict Communication

Bij het subdistrict Communication krijgt UvA Sociaal drie zetels. Het opkomstpercentage was 8,8%.

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Op de FNWI hebben drie partijen meegedaan aan de verkiezingen, LIEF, Activistenpartij UvA en UvA Sociaal. Zij hebben allemaal voldoende stemmen gekregen voor een of meer zetels. LIEF is de grootste partij en krijgt acht zetels. De Activistenpartij UvA krijgt drie zetels en UvA Sociaal een zetel. Het opkomstpercentage was 17,8%.

Studentenraad Rechtsgeleerdheid

Ook op de rechtenfaculteit wordt gewerkt met een districtenstelsel. Studenten PPLE konden alleen op kandidaten uit het PPLE-district stemmen.

Rechtsgeleerdheid

Bij rechten is The Founding Students de winnaar van de verkiezingen en krijgt vijf zetels. De Vrije Student krijgt drie zetels. De opkomst was 15,8%.

Rechtsgeleerdheid PPLE

Binnen het PPLE-district is door meer de helft van de studenten gestemd (57,6%). Inter is de winnaar en krijgt twee zetels. Activistenpartij UvA en Partij 020 krijgen een zetel.

Tandheelkunde (ACTA)

In dit district zijn geen verkiezingen gehouden. Het aantal kandidaten was gelijk aan het aantal zetels. De kandidaten zijn zonder stemming verkozen verklaard.

Geneeskunde & Co-assistenten

Bij geneeskunde krijgt Partij MFAS Bachelor zes zetels bemachtigd en Partij MFAS MI een zetel. De opkomst was 18,7%. Bij Geneeskunde co-assistenten is door 5,5% van de studenten gestemd. Hier was Partij FMAS Master de enige partij en krijgt automatisch alle toe te kennen zetels.

Actie voor Artsen Zonder Grenzen

Dit jaar doneert de UvA €1,- per stem aan Artsen Zonder Grenzen. In totaal hebben 7.135 studenten een stem uitgebracht voor de Centrale en/of Facultaire studentenraad. Dat betekent dat met deze actie €7.135,- euro is opgehaald voor het goede doel!

Bekijk de officiële resultaten (pdf)

Besluit van het Centraal Stembureau (pdf)

Opkomstpercentage per studentenraad vergeleken met vorig jaar