Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Terugblik rondetafelgesprek FdR

Gepubliceerd op 14-06-2024
Wanneer een land of gebied in oorlog raakt, kan het nodig zijn om samenwerkingen met partners uit dat gebied te toetsen aan de nieuwe omstandigheden. In rondetafelgesprekken bij alle faculteiten gaan we in gesprek over wat de deelnemers nodig hebben om internationale samenwerkingen op een goede manier te wegen in zo’n complexe context. De vierde in deze serie vond op 13 juni plaats bij de FdR.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Net als bij de andere rondetafelgesprekken was een brede vertegenwoordiging van studenten en medewerkers van de faculteit uitgenodigd om deel te nemen. De studentvertegenwoordigers bleken te hebben afgezien van deelname, omdat zij vragen hadden over het proces. Ook enkele medewerkers lieten tijdens de openingsronde weten zorgen te hebben over het proces en het mandaat van de werkgroep. Een aantal van hen had graag specifiek over een mogelijke boycot van Israël willen spreken en betreurde dat de agenda en het mandaat van de werkgroep daar niet op zijn ingericht. Nadat een kleine meerderheid van deelnemers had laten weten de oorspronkelijke agenda te willen behandelen is het rondetafelgesprek voortgezet en hebben de deelnemers perspectieven uitgewisseld over het bestaande kader voor samenwerking met derden en hoe dit verbeterd kan worden.

De groep deelnemers bestond uit een brede afspiegeling van medewerkers in verschillende rollen binnen de FdR, inclusief vertegenwoordigers van de medezeggenschap. De rondetafelgesprekken zullen de komende weken worden voortgezet bij de andere faculteiten.