Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Ingang REC E.

Terugblik rondetafelgesprek Economie en Bedrijfskunde

Gepubliceerd op 14-06-2024
Wanneer een land of gebied in oorlog raakt, kan het nodig zijn om samenwerkingen met partners uit dat gebied te toetsen aan de nieuwe omstandigheden. In rondetafelgesprekken bij alle faculteiten gaan we in gesprek over wat de deelnemers nodig hebben om internationale samenwerkingen op een goede manier te wegen in zo’n complexe context. De derde in deze serie vond 12 juni plaats bij de FEB.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Net als bij de voorgaande sessies bleek uit de bijdrage van studenten en medewerkers een grote betrokkenheid bij het ontwikkelen van toetsingscriteria voor internationale samenwerkingen. De studenten benadrukten in dit verband dat het hen na aan het hart gaat met welke partneruniversiteiten de UvA en de faculteiten samenwerken om hun uitwisselingsprogramma’s mogelijk te maken. Verder viel op dat een aantal deelnemers ook hun persoonlijke perspectieven en dilemma’s naar voren brachten, wat getuigde van moed en tegelijkertijd een ander licht liet schijnen op de ingewikkelde gelaagdheid van deze materie. Tijdens deze sessie werd in de afronding dan ook het belang van empathie benadrukt in het vinden van oplossingen voor dit complexe vraagstuk.

De groep deelnemers bestond uit een brede afspiegeling van studenten en medewerkers in verschillende rollen binnen de FEB, inclusief medezeggenschap. De rondetafelgesprekken zullen de komende weken worden voortgezet bij de andere faculteiten.