Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Participatieplatform Denk Mee vernieuwd

Gepubliceerd op 24-04-2024
Om studenten en medewerkers te betrekken bij nieuw UvA-beleid is in 2017 het participatieplatform Denk Mee gelanceerd. Het platform is dit jaar volledig vernieuwd en het eerste beleidsstuk is gepubliceerd: je wordt van harte uitgenodigd om te reageren op de voorgestelde intensiveringsacties van het whitepaper duurzaamheid.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Hoe werkt Denk Mee?

Tijdens het beleidsontwikkelingsproces wordt het conceptbeleid op Denk Mee gezet. Dit gebeurt altijd voor het definitief is. Na de reactietermijn worden reacties bekeken en in overweging genomen met als doel om het beleid te verbeteren en aan te scherpen. Van afgeronde projecten te lezen wat er met de reacties is gebeurd en op welke manier het beleid is aangescherpt.

Hoe kun je reageren?

Om te reageren op een beleidsstuk ga je naar denkmee.uva.nl en log je in met je UvAnetID. Heb je geen UvAnetID omdat je werkt of studeert bij het Amsterdam UMC, ACTA of HvA, dan kun je een account aanmaken. Op Denk Mee vind je onder ‘actuele projecten’ alle projecten waarop je kunt reageren. Door middel van de nieuwsbrief word je uitgenodigd voor nieuwe projecten waarop je kunt reageren.

Denk Mee over intensivering van het whitepaper duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de meest urgente maatschappelijke onderwerpen waar de UvA mee te maken heeft. Om structureel invulling te geven aan duurzaamheid in het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, en om de maatschappelijke duurzaamheidsbijdrage van de UvA te vergroten, heeft het CvB in 2021 het whitepaper duurzaamheid vastgesteld.

In 2023 is het besluit genomen om het duurzaamheidsbeleid van de UvA te intensiveren en te versnellen. Op dit moment is het mogelijk om op Denk Mee te reageren op de voorgestelde intensiveringsacties.

Denk Mee over de voorgestelde intensiveringsactiesExterne link