Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Overbelast elektriciteitsnet heeft impact op nieuwbouw en verduurzaming UvA

Gepubliceerd op 03-07-2024 14:00
Het elektriciteitsnetwerk in Nederland is vol en overbelast. Eind vorig jaar is de maximumcapaciteit van het net in de regio Amsterdam bereikt. Dit heeft impact op nieuwbouw en verduurzaming. Wat doet de UvA en hoe kun jij hierbij helpen?
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

In Nederland is netcongestie een groeiend probleem. Dit ontstaat wanneer de vraag naar elektriciteit groter is dan het aanbod, of er een overschot is aan elektriciteit doordat wind- en zonne-energie niet effectief worden opgeslagen. De netbeheerder heeft de maximumcapaciteit bereikt en geeft geen contract meer voor nieuwe aansluitingen en het is ook niet mogelijk om het vermogen van het bestaande contract te verhogen.

Impact op de UvA

Portret Jan Lintsen
Jan Lintsen, vicevoorzitter College van Bestuur (Foto: Sander Nieuwenhuys)

Voor de UvA is dat een probleem omdat we steeds meer gebruik maken van elektriciteit. Jan Lintsen, vicevoorzitter van het College van Bestuur: ‘In onze duurzaamheidsambities hebben we afgesproken dat onze gebouwen zoveel mogelijk gasloos worden, op Science Park en de Roeterseilandcampus wordt nog nauwelijks gas verbruikt. Hierdoor neemt ons elektriciteitsgebruik juist toe. We onderzoeken nu wat de impact is van een overvol elektriciteitsnetwerk op deze ambitie. Mogelijk lopen we vertraging op en moeten we de planning van de routekaart energietransitieExterne link aanpassen.’  Meer informatie over duurzaamheidsdoelstellingenExterne link vind je op uva.nl.

Maar ook voor nieuwbouw- en renovatieprojecten, zoals de Oudemanhuispoort en BG5 is de beperkte beschikbaarheid van elektriciteit een uitdaging. Het geeft een ander vertrekpunt dan waar het project mee is gestart. Hierdoor moeten keuzes worden heroverwogen voor een duurzame energievoorziening.

Tot slot heeft het overbelaste netwerk impact op de bedrijfsvoering. Rowan Boeters, portfoliomanager energietransitie; ‘Niet alles kan meer tegelijkertijd aan. Voor een perscontainer is dat met een tijdklok simpel op te lossen, maar docenten, studenten en onderzoekers zijn minder flexibel.’  

Hoe nu verder?

Op dit moment hebben we nog geen acute problemen, maar dit is wel een uitdaging die op ons afkomt. Het Energiebedrijf van Facility Services van de UvA en HvA voert regie op de aanpak van netcongestie en heeft een programma opgezet. Samen met alle uitvoerende projectleiders wordt gezocht naar concrete oplossingen.

We werken nu aan een inventarisatie van de huidige en toekomstige energiebehoefte per gebouw. Voor de knelpunten is een contract aangevraagd bij netbeheerder Liander. Voor enkele aansluitingen is de UvA nog in afwachting van een reactie. Enkele aansluitingen zijn gehonoreerd omdat deze al voor afkondiging van congestie in behandeling waren. Verder zijn alle verhogingen van het contract afgewezen. We worden op die manier op de wachtlijst gezet indien er vermogen beschikbaar komt.

Daarnaast werken we aan oplossingen voor de kortere termijn: we kijken waar het mogelijk is om energie te herverdelen over de gebouwen, we proberen zo goed als het kan energieverbruik te beperken en verspreiden over de dag en kijken naar de mogelijkheden van batterijen.

Wat kun jij doen?

Veruit het grootste deel van het energieverbruik is gebouwgebonden en wordt gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Daar heb je als student geen invloed op. Toch wordt voor 5 tot 10 procent van de energie verbruikt door laptops, beamers, beeldschermen, printers etc, en voor 10 tot 20 procent aan verlichting in de gebouwen. We vragen daarom om bewust om te gaan met de energie in de gebouwen en niet onnodig de lampen aan te laten staan als er nog geen aanwezigheidsdetectie aanwezig is. Alvast bedankt voor je hulp.