Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Roeterseilandcampus

Onze samenwerkingen met Israëlische organisaties

Gepubliceerd op 06-05-2024 21:00
Op maandag hebben demonstranten tenten opgezet op een veld op de Roeterseilandcampus. Een van hun eisen is dat de UvA haar banden met Israëlische instituten bekend maakt. De Centrale Studentraad (CSR) vroeg daar al eerder om en het College van Bestuur heeft positief gereageerd op dit verzoek om transparantie. In dit bericht staan alle bekende samenwerkingen opgesomd.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De UvA wil onder geen enkel beding bijdragen aan oorlogsvoering en ook willen we niet meewerken aan uitwisseling op het gebied van militair gericht onderwijs. Voor zover wij kunnen beoordelen, voldoen onze huidige samenwerkingen daaraan, nieuwe samenwerkingen worden door de Commissie Samenwerking met Derden getoetst. Hieronder lees je welke samenwerkingen we nu hebben.

De UvA heeft drie zogenoemde Memora of Understanding: een overeenkomst voor de uitwisseling van vier, een van zes en een van acht studenten per jaar. De ene overeenkomst is met de University of Tel Aviv en de andere met de Hebrew University of Jerusalem, de derde met de Ben Gurion University. Geen van deze uitwisselingen zijn op dit moment actief, vanwege een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Doorlopende Europese onderzoeksprojecten

Daarnaast participeren onderzoekers van de UvA in acht Europese onderzoeksprojecten waarin ook Israëlische onderzoekers of bedrijven participeren. Het gaat hierbij niet om institutionele banden, maar om samenwerkingen waar individuele UvA-onderzoekers bij betrokken zijn in het kader van Horizon Europe of lopende H2020 projecten. Deze samenwerkingen zijn (en wren al) te vinden via de CORDIS-websiteExterne link van de EU. Hieronder vind je nog eens een overzicht.

Horizon Europe is een groot Europees subsidieprogramma van de Europese Unie voor het financieren van onderzoek en innovatie. 

Het gaat om de volgende acht samenwerkingen:

  1. Inherit INHibitors , Explosives and pRecursor InvesTigation
  2. European infrastructure for Rydberg Quantum Computing
  3. Real Time End to End 6G Networks
  4. States’ Practice of Human Rights Justification: a study in civil society engagement and human rights through the lens of gender and intersectionality
  5. Mobility justice for all: framing safer, healthier and happier streets
  6. Machine learning for Sciences and Humanities
  7. Comparing voluntary compliance through different doctrines and nations
  8. Establishing a comprehensive understanding and taxonomy of children's digital maturity

Een van de acht onderzoeksprojecten, het INHERIT-project, is gericht op detectie van explosieven om aanslagen te voorkomen. Dit project draagt niet bij aan de militaire acties van Israël: het is erop gericht om aanslagen te voorkomen, niet op het uitoefenen van militair geweld.

UvA-brede dialoog

Ook gaat het College van Bestuur een UvA-brede dialoog organiseren over het kader samenwerking met derden, in het bijzonder gericht op landen in oorlogssituaties. Die dialoog is vergelijkbaar met de eerdere dialoogsessies rondom de samenwerking met de fossiele energiesector. Het CvB organiseert hiervoor een bijeenkomst met een delegatie uit de UvA-gemeenschap om ideeën op te halen over hoe we deze dialoog kunnen voeren.

Demonstraties en dilemma’s

De oorlog tussen Israël en Hamas heeft een grote impact op individuele studenten en medewerkers binnen onze gemeenschap. We begrijpen de behoefte om op de universiteit een gesprek over dit onderwerp te kunnen voeren. Daarbij vinden we het belangrijk dat die gesprekken open, respectvol en met oog voor elkaars waarden verlopen. Demonstreren mag ook op de UvA, maar daar zijn wel regels voor. Geen gezichtsbedekking, geen blokkades, geen overnachtingen, geen sfeer van intimidatie en onderwijs en onderzoek moeten gewoon door kunnen gaan.