Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Afbeelding NSE 2023

NSE 2024: UvA-studenten scoren de UvA 3,86 uit 5

Gepubliceerd op 28-05-2024
De resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2024 zijn bekend! 23% van alle UvA-studenten gaf tussen januari en maart 2024 hun mening over de universiteit en hun opleiding. Jullie geven de UvA een 3,86 op een 5-puntsschaal als het gaat om algemene tevredenheid met je opleiding.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Hiermee haalt de UvA een ruime voldoende en blijft de tevredenheid met de opleiding gelijk ten opzichte van vorig jaar (ook 3,86). De UvA scoort hiermee iets lager dan het gemiddelde van de algemene universiteiten, dat op 3,93 staat.

Naast de algemene tevredenheid hebben UvA-studenten de universiteit en hun opleiding ook een score gegeven voor thema’s als de inhoud van de opleiding en de aansluiting op de beroepspraktijk.

Per element gaven jullie de UvA op een 5-punttschaal de volgende scores:

Thema
Score UvA 2024
Inhoud
3,88
Algemene vaardigheden
3,80
Voorbereiding beroepsloopbaan (voltijd)
3,29
Aansluiting beroepspraktijk (deeltijd)
3,94
Docenten
3,87
Informatie vanuit je opleiding
3,71
Studiefaciliteiten
3,82
Toetsing en beoordeling
3,53
Studeerbaarheid
3,82
Studiebegeleiding
3,60
Sfeer
4,00

Op een 5-puntsschaal wordt een waardering hoger dan 3,5 gezien als voldoende. 

Ga naar de NSE-website voor meer informatie over de resultatenExterne link

Resultaten per faculteit

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica krijgt dit jaar van haar studenten de hoogste algehele tevredenheidsscore, namelijk een 3,92 op een 5-puntsschaal.

Voor de verschillende faculteiten zijn de resultaten voor algehele tevredenheid als volgt:

Faculteit
Score 2024
Amsterdam University College
3,88
Faculteit der Geneeskunde
3,90
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
3,89
Faculteit der Tandheelkunde
3,65
Economie en Bedrijfskunde
3,75
Faculteit der Geesteswetenschappen
3,89
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
3,85
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
3,92

De resultaten van jouw opleiding

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van de NSE worden UvA-breed geanalyseerd en gebruikt om de universiteit te verbeteren. Zo werd na eerdere NSE-resultaten het UvA job boardExterne link opgezet voor studenten en alumni en kunnen studenten nu ook de uitkomsten van vakevaluaties inzien. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gebruikt de resultaten daarnaast voor landelijke voorlichting aan toekomstige studenten.

Wat is de NSE?

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een landelijk onderzoek naar studenttevredenheid. Jaarlijks worden bijna alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Meer informatie over dit onderzoek vind je op de Nationale Studenten Enquête-websiteExterne link.